9A – seznam úkolů 25.5. – 29.5. + 1.6. – 5.6.

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA STŘEDNÍ ŠKOLY

8.6.2020pondělí PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY, 16.6.2020úterý ZVEŘEJNĚNÍ POŘADÍ UCHAZEČŮ, 23.6.2020úterý POSLEDNÍ DEN k odevzdání ZÁPISOVÉHO LÍSTKU

Už byste všichni měli mít doma dopis nebo mail z obou středních škol s vaším číslem, z jedné školy byste měli mít pozvánku k přijímacím zkouškám z ČJ a z M (test z ČJ bude na 70minut, z M na 85minut). Budou pouze jedny státní zkoušky, hotové testy střední škola zašle Centru, které je vyhodnotí a výsledek zašle na obě střední školy. SŠ nejpozději 16.6.2020 zveřejní pořadí přijatých i nepřijatých uchazečů, nepřijatým uchazečům pošlou dopis s ,,ROZHODNUTÍM O NEPŘIJETÍ“. Přijatí uchazeči mají 5 pracovních dní na odevzdání Zápisového lístku, t.j. nejpozději do 23.6.2020. Letos NELZE podat ODVOLÁNÍ proti nepřijetí ! Nepřijatí uchazeči mohou podat tzv. ŽÁDOST O VYDÁNÍ NOVÉHO ROZHODNUTÍ (formulář byste měli najít na stránkách střední školy), podává se řediteli školy nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí. V případě, že jste nevyhověli přijímacímu řízení, nemá smysl žádost podávat. Ředitel SŠ musí počkat na všechny došlé žádosti, nejdříve vyhoví těm, kteří se umístili výše v pořadí. Pokud potřebujete, pište na jana.ehlova@zssolnice.cz

Český jazyk

 • 25.5. – 29.5.
 • NABÍDKA ONLINE KONZULTACE – čtvrtek 11.00 – Odkaz na online konzultace
 • mluvnice – pravopis PS 53/9,10,11,12,13 – vyfotit a poslat
 • sloh – proslov – proslov ke konci školního roku (zkuste si najít nějaké na internetu, je jich tam spousta; zkuste jich přečíst alespoň pět), vypište si poznámky, co byste chtěli zmínit v projevu na konci školního roku, udělejte si to jako přípravu na příští týden
 • literatura – žlutá přečíst str. 125-127 – vypište si pouze jména autorů, kteří patří do této doby + něco málo k Janu Skácelovi, Karlu Krylovi, Jiřímu Žáčkovi; v čítance přečtěte ukázky str. 130-131, 141, 145-147, 151-152 – jsou to všechno básně, tedy vás to nezabije. Napište mi, kterou z básní znáte jako píseň, pusťte si je, napište mi Váš názor.

 • 1.6. – 5.6.
 • NABÍDKA ONLINE KONZULTACE – čtvrtek 11.00 – Odkaz na online konzultace
 • mluvnice – pravopis PS str. 54-55 – vyfotit a poslat, projedeme při online hodině
 • sloh – pokuste se napsat projev ke konci školního roku na základě poznámek z minulého týdne
 • literatura – přečíst žlutá 128-132

Matematika

 • 25.5. – 29.5.

 • 1.6. – 5.6.

Chemie

 • 25.5. – 29.5.

 1. Kontrola PL Halogenderiváty
 2. PS str. 26, 27, 28 cv. 7, (28 cv. 8 a 9 nepovinné), 29 cv. 10 a 11. Použijte PDF soubory Alkoholy a fenoly, Karbonylové sloučeniny, Karboxylové kyseliny, Estery a internet.
 3. Přineste do školy 01.06.2020 PS ke kontrole a hodnocení, kdo nechodí do školy, zařídí si dodání do školy.
 • 1.6. – 5.6.

Po cvičných testech v programu ALF: UHLOVODÍKY-TEST (spuštěno do 7.6.2020, spuštěno jedenkrát).

Hodnocení je za vaši práci během karantény doplněno v systému. Nebudu hodnotit práce, které jsou uzavřené. Zadání náhradních úkolů pro neprospívající nebo nerozhodné známky bude v příštím týdnu.

Přírodopis

 • 25.5. – 29.5. + 1.6. – 5.6.

 1. Podle souborů v PDF Vznik a vývoj Země 1 Vznik a vývoj Země 2 vypracuj PL Vývoj organismů na Zemi + internet a zašli na mail do 5.6.2020
 2. Video Joachim Barrande – ztracena more 2019 Dokument

Zeměpis

25.5. – 29.5.

Omlouvám se, že se ze zdravotních důvodů neuskutečnilo nabízené on-line setkání minulý týden.

Jihomoravský kraj. Nastudovat text v učebnici, pracovat s atlasem a sešitem. Přiložený pracovní list odeslat do 31. 5..


1.6. – 5.6.

Zlínský kraj

Poznámky z textu učebnice do sešitu. Pracovní list a přiloženou mapu odesla do 10. 6.. Nabízená on-line výuka v úterý 10:00.


Dějepis


 • 1.6. – 5.6.
 • Hurá, poslední kapitolka a žádosti z mojí strany.
 • 1) přečíst pidikapitolu Globální problémy dneška – uč. 118-119
 • 2) doplnit k tomu PS str. 65
 • 3) vyplnit testy PS str. 64 a závěrečné opakování 66-68 – vše vyfotit a poslat
 • 4) DŮLEŽITÉ – z PS odstranit z prostředka přílohy – Shrnutí učiva, mapy, slovník pojmů, přehled vybraných událostí, kalendář 2.světové války – a nějakým způsobem (jste šikovní) je dostaňte do vašich sešitů dějepisu místo zápisků z období samostudia – vyfoťte tak, aby bylo vidět, že to v sešitě drží, a pošlete
 • A to bude pro letošek všechno – tedy, do 10.6. naposílejte resty, 10.6. vám uzavřu známky

Tělesná výchova

Tvořivé práce

Děkuji všem, co splnili úkol – výroba jakékoli roušky. Úkol byl pro dívky, které mají Tvořivé práce. Bohužel nemám úkol od všech těchto dívek. Chválím chlapce, kteří vyrobili roušku a poslali mi vše na mail.

Fyzika

 • 25.5. – 29.5.
  – čtvrtletní práce, téma: 1) Polovodiče  2) Elektromagnetické vlnění  3) Optika 4) Země a Vesmír.  Vyberte si jedno téma a na stránku A4  ho zpracujte (teoretická část, obrázek, praktická část). Práci pošlete do 31.5.2020 na radek.krcmar@zssolnice.cz. Hodnoceno známkou váhy 0,5.

 • 1.6. – 5.6.
  Pěkný den.
  Chci pochválit všechny, kteří poslali čtvrtletní práci. Na konci příštího týdne budete mít v DMSoftwaru návrh známky z fyziky na vysvědčení. Již nám zbývá poslední kapitola Země a Vesmír. Vypracujte otázky z učebnice 159/1,3,5,6. Odpovědi pošlete na radek.krcmar@zssolnice.cz , hodnoceno známkou váhy 0,13.
  Přeji vám úspěšné plnění úkolů a klidný a pohodový týden.
  Radek Krčmář

Angličtina

 • 25.5. – 29.5.
 • ve čtvrtek v 10:00 se opět sejdeme online Microsoft Teams 
 • přečtěte si Social Studies: TV – SB p.53 , příp.cvičení k textu
 • začneme U5 – 5A – Passive Voice (trpný rod) – na aj4to9heg.tridnistranky.cz jsou materiály, které můžeme použít místo učebnice – vysvětlení v pracovním sešitě str.78-79 a zkusíme některá cvičení
 • slovíčka k Unit 5 / 5A

 • 1.6. – 5.6.
 • ve čtvrtek v 10:00 se opět sejdeme online Microsoft Teams 
 • zopakovat Passive Voice
 • slovíčka Unit 5 / 5B
 • učebnice str.58 – přečtěte a poslechněte si texty Unusual Hotels + str.59/cv.3 – odpovězte na otázky podle textu
 • cv.4 – zelená tabulka – najděte věty v textu a doplňte slovo
 • prac.seš. str.79 vpravo dole – bod 5.6 – přepište do šk.seš.
 • prac.seš. str.46-47 – určitě cv.1 (slovní zásoba) a cv.6 a 7 Passive Voice, ostatní cvičení volitelně, ale v Reading doporučuji najít a podtrhnout všechny věty s trpným rodem

Ruština

 • 25.5. – 29.5.

 • Přečti si horoskopy v učebnici str. 98 – 99. Najdi si svůj horoskop a ještě jeden, přelož je do češtiny, napiš ,oba překlady vyfoť a pošli na e-mail: zuzana.holoubkova@zssolnice.cz
 • Pracovní sešity str. 65/23

 • 1.6. – 5.6.

Chválím za zaslané přeložené horoskopy. Čekám na další. V učebnici na str. 99 si přečtěte cvičení 22 a). Použijte ho jako vzor pro váš dopis cvičení 22 b). Napište ho a pošlete na e-mail:zuzana.holoubkova@zssolnice.cz. Známku z překladu i z dopisu zahrnu do klasifikace. Stačí do středy 10. 6. Přeju hodně úspěchů a štěstí při přijímacích zkouškách. Zuzana Holoubková


Němčina

 • 25.5. – 29.5.

Připomínám – do 31. 5. projekt na e-mail: kata.kosova@seznam.cz

 • V případě potřeby mě kontaktujte a můžeme se domluvit

Podle potřeby si, prosím, zopakujte přivlastňovací zájmena – UČ 66/tabulka (případně v dokumentu Deutsch)

PS 68/ projít si šedou tabulku a zkuste vyplnit dole na stránce BONUS s přáními z celého světa. Opakujte také slovíčka a gramatiku.

Mitzi und Maus si staví městečko (určené video si najděte napravo v seznamu dílů) – pusťte si krátké video (2-3x), procvičíte si slovní zásobu, fráze a poslech. Snažte se porozumět textu, abyste byli schopni vyprávět obsah. Pod videem je odkaz, kde si můžete zahrát různé hry k tématu :))

V případě otázek a nejasností, případně i k projektu, mě neváhejte kontaktovat: kata.kosova@seznam.cz

 • 1.6. – 5.6.

Ve ŠS (nebo na kartičky) vytvořte profil ročních období – v němčině. Napíšete si tedy 4 roční období a ke každému pár vět – charakteristiku. V jakých probíhá měsících, jaké je počasí, co se děje v přírodě, co děláme my lidé. Mohlo by se vám to hodit k opakovací práci. Dobrovolně mi můžete tuto práci zaslat na e-mail a získat tak jedničku do hodnocení.

Mitzi und Maus jdou na výlet: opět 2-3x přehrát, pozorně poslouchat a opakovat frázičky.

Vyfoťte, oskenujte, případně pošlete ve wordu – identifikační kartu, kterou jsem vám již dříve zadala. Pokud potřebujete osvěžit zadání, zkuste se poradit se spolužáky, nebo se mi ozvěte. Kartu zašlete na můj e-mail: kata.kosova@seznam.cz

Opakujte slovíčka a gramatiku – bude potřeba k opakovací práci, která vás bude čekat. Nebude to nic složitého, ale je třeba si zopakovat základy.

Kdo jste tak ještě neučinil, zašlete mi vypracované úkoly, které byly určeny ke kontrole – slouží jako podklad k hodnocení. Případně se mi ozvěte a vyřešíme to spolu :)) kata.kosova@seznam.cz

Informatika

 • 25.5. – 29.5.

 • 1.6. – 5.6.

Výchova k občanství

 • 25.5. – 29.5.

 • 1.6. – 5.6.