9A – seznam úkolů 27.4. – 30.4. + 4.5. – 7.5.

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA STŘEDNÍ ŠKOLY

Státní přijímací zkoušky (t.j.test z ČJ a z M) se budou konat v pondělí 8.6.2020. Budete je konat na té střední škole, kterou jste v přihlášce uvedli jako první. Budou pouze jedny státní zkoušky, hotové testy střední škola zašle Centru, které je vyhodnotí a výsledek zašle na obě střední školy. Pokud jste podali přihlášku na jeden obor učební a jeden maturitní, tak přijímací zkoušku budete konat na střední škole s maturitním oborem. Očekávejte dopis nebo mail ze středních škol s pozvánkou k přijímacím zkouškám.

Český jazyk

 • 27.4. – 30.4.
 • NABÍDKA ONLINE KONZULTACE – čtvrtek 11.00 – Odkaz na online konzultace
 • mluvnice – kapitola Řeč přímá a nepřímá – přečíst z uč. str. 85 oranžovou tabulku + úvodní text (Válka s mloky), z oranžové tabulky výpisky (i s příkladem, důraz na postavení uvozovek, interpunkce, velká písmena), do sešitu z uč. 86/2,3 – vyfotit a poslat, PS 48/1,2
 • sloh – ÚKOL NA 14 DNÍ – vytvořte čtyřčlenné skupinky (s komunikací si hravě poradíte) a vypracujte PS 69/1 a)b)c)d)
 • literatura – žlutá – jen četba str. 121-123 + do sešitu zapsat jen tato jména: Eva Kantůrková – Přítelkyně z domu smutku, Ludvík Vaculík – Sekyra, Vladimír Páral – Milenci a vrazi, Ota Pavel – Smrt krásných srnců, Jak jsem potkal ryby, Michal Viewegh – Báječná léta pod psa, Výchova dívek v Čechách; přečtěte si v čítance ukázku ze str. 51, zodpovězte na první 3 otázky za ukázkou a pošlete

 • 4.5. – 7.5.
 • NABÍDKA ONLINE KONZULTACE – čtvrtek 11.00 – Odkaz na online konzultace – ZE ZDRAVOTNÍCH DŮVODŮ SE DNEŠNÍ KONZULTACE RUŠÍ. Děkuji za pochopení. K. Faltová
 • mluvnice – kap. Samostatný větný člen, oslovení, vsuvka – přečíst oranžovou tabulku uč. str. 86,87 + do sešitu vždy jen název a příklad; PS 49/1,2,3 a 50/4 – PS vyfotit a poslat, do uč. tužkou str. 88/6
 • sloh – zadání z min. týdne – NEZAPOMEŇTE UVÉST VŠECHNA JMÉNA ČLENŮ SKUPINY
 • literatura – čítanka str. 80 – přečíst, vypracovat otázky za ukázkou, poslat

Matematika

27.4. – 30.4.

Finanční matematika – učebnice str. 38 – 39 rámeček do sešitu.

Str. 35 – 37 podle potřeby zopakovat, co bude činit problém, procvičit. Do sešitu vypracovat: str. 39 cv. 2, 3.

Tělesa opakovat podle programu ALF.

Konzultace on-line: úterý 28. 4. v 10:00, v pondělí 4. 5. v 8:50. Jinak v případě potřeby kontaktujte na adrese zdenka.kubinova@zssolnice.cz.


4.5. – 7.5.

Nastudovat cv. 4 str. 41. Vypracovat cv. 5, 7 a 8 ze str. 42. (Řádný zápis, postup, odpověď.)


Chemie

 • 27.4. – 30.4.

Zpracujte a zašlete do 03.05.2020 prezentaci na zadané téma renata.vaverkova@zssolnice.cz

 • 4.5. – 7.5.

 1. Podle souborů v PDF vypracujte PS str. 19 – 21: Nazvoslovi alkanů a cykloalkanů, Alkany, Alkeny, Alkyny, Uhlovodiky alkany-areny
 2. Video Propan-butan

Přírodopis

 • 27.4. – 30.4.

 1. Probrali jsme vyvřelé horniny a následují usazené horniny Uč. str.76 – 79. Přečti si USAZENÉ HORNINY (v souboru PDF), vypracuj PL Usazené horniny a zašli na mail renata.vaverkova@zssolnice.cz
 2. cvičení v programu ALF – Usazené horniny (spuštěno 29.4. – 10.5.2020)
 • 4.5. – 7.5.

viz. minulý týden

Zeměpis

27.4. – 30.4.

Vypracovat pracovní list Královéhradecký kraj, mapu doplnit okopírovanou nebo vlastní náčrtek. Vlepit nebo přepsat do sešitu,


4.5. – 7.5

Pročíst, nastudovat Pardubický kraj v učebnici, zapsat poznámky dle vlastní úvahy. Vypracovat přiložený pracovní list Pardubický kraj s mapou,

ten odeslat do 11. 5.


Dějepis


 • 4.5. – 7.5.
 • platí zadání z minulého týdne
 • další nabídka videí na www.ctedu.cz – do vyhledávače si zadejte okupace 1968

Tělesná výchova

Tvořivé práce

Fyzika

 • 27.4. – 30.4.
  Elektromagnetické vlnění, zdroje – zde

 • 4.5. – 7.5.
  Optika – vypracuj otázky do školního sešitu – zde

Angličtina

 • 27.4. – 30.4. ve čtvrtek v 10:00 se opět sejdeme online zde: Microsoft Teams – odkliknete Open a napravo dole Join on the web

zopakujeme slovíčka – povahové vlastnosti a zaměstnání
— pokračujeme s lekcí 4B – přečtěte si inzeráty v uč.str.46/4a,b – Jobs
uč. str.46/cv.5 a 6 — na základě toho, co jsme se dočetli v inzerátech
— sloveso MUSET / NEMUSET (cv.5) – vysvětlení zde: https://aj4to9heg.tridnistranky.cz/stranka-1fsrkw7pf5s/9-a/
prac.seš. str.36-37/cv.4, 5 – vše se týká povolání, vlastností a povinností
gerundium – výklad – prac.seš. vzadu, str.77/bod 4.2, uč.str.47/zelená tabulka – příkladové věty — procvičení v prac.seš. str.37/cv.6b – použijte názvy povolání a gerundium (-ing tvar slovesa) pro činnosti, které jste přiřadili v 6a


 • 4.5. – 7.5. Phrasal verbs = tzv. frázová slovesa
 • naučte se slovíčka 4C a frázová slovesa – prac.seš. str.83-84
 • prac. seš. str.77-78/bod 4.3 – přečtěte si vysvětlení, co jsou phrasal verbs a jak se používají
 • nelze je překládat doslova, vždy mají svůj vlastní význam, někdy i několik různých významů, je třeba si je zapamatovat
 • jsou hovorová, někdy existuje i formální varianta slovesa – fungují v podstatě jako česká slovesa s předponami, např. vycházet – doslovný význam je „jít, chodit odněkud ven“, ale pak máme i významy „vycházet s někým dobře“ nebo „vyšlo to dobře“, „nevychází nám to“ apod. kde význam nemá nic společného se slovesem „chodit, jít“
 • učebnice str.48/cv.1a – zkuste doplnit částice a zkontrolujte podle poslechu 1b, popř. prac.seš. str.38/cv.1 a 2
 • ve čtvrtek v 10:00 se opět sejdeme online Microsoft Teams – odkliknete Open a napravo dole Join on the web

Ruština

 • 27.4. – 30.4.

Seznam se v učebnici str. 85 se psaním adres.

Do pracovního sešitu vypracuj úkoly na str. 55/1, 2, 3 a na str. 56/4, 6.


 • 4.5. – 7.5.

Zopakuj si časování zvratných sloves – učebnice str. 89/žlutá tabulka, nauč se časovat sloveso čekat str. 90/také žlutá tabulka – obě přepiš do sešitu.

Obě slovesa si procvič v pracovních sešitech str. 57/7, 58/9.


Němčina

 • 27.4. – 30.4.

PROJEKT

 • Zpracujte ve WORDU – projekty budete odesílat na můj e-mail (případně je možné vypracovat na papír a do e-mailu ofotit či vypracovat v Powerpointu – můžete si tedy vybrat)
 • 1-2 (může být i více) strany s využitím obrázků (v případě powerpointu upravte dle potřeby), psát můžete česky (kdo chce, může zkusit německy, příp. česko-německy. Ale pozor, text musí být srozumitelný), odevzdat do 31. května 2020
 • Dříve jste si měli promyslet a vybrat téma týkající se Německa, Rakouska či Švýcarska. Záleží na vašich zájmech, zkušenostech a vědomostech – můžete vybírat z jakékoli oblasti. Nyní téma zpracujte, aby vznikl ucelený projekt s přehledem důležitých informací i pro někoho, kdo o něm moc neví. Využijte obrázky. Vyberte si formu, v níž budete projekt zpracovávat – WORD, Powerpoint či na papír a naskenovat/vyfotit a zaslat na e-mail: kata.kosova@seznam.cz
 • V případě jakýchkoli otázek k projektu či výuce mě neváhejte kontaktovat. Těším se na vaše výtvory!! :))
 • 4.5. – 7.5.

Informatika

 • 27.4. – 30.4.

 • 4.5. – 7.5.

Výchova k občanství

 • 27.4. – 30.4.

 • 4.5. – 7.5.