9A – seznam úkolů 30.3. – 3.4. + 6.4. – 10.4.

on line sejít se můžeme v úterý 14. dubna v 8:50

Český jazyk

 • 30.3. – 3.4.

sloh – popis uměleckého díla – pročíst tabulku v uč. na str. 118
– projděte si zadání ze str. 118-119, vyberte
si 1 z obrázků, vytvořte popis, vyfoťte a 
pošlete na mail
– do sešitu vypracujte 119/5
– na SCIO – slovní zásoba, práce s textem
mluvnice procvičovat druhy vedl.vět na SCIO
– procvičovat i na didaktě – Český jazyk 1 (tam můžete cokoliv),
konkrétně Věta hl. a vedlejší – druhy VV
literatura – žlutá – JEN PŘEČÍST str. 114-118 (po Hrabala)
vyhledejte a pošlete mi, která ze zmiňovaných děl byla
zfilmována
– četba – čítanka Zdena Salivarová 212-214 + vypracujte otázky
ze str. 215 nahoře – to mi taky pošlete

 • 6.4. – 10.4.
 • sloh – máte na to málo času, takže mi bude stačit, když mi napíšete e-mail na jakékoliv téma
 • literatura Bohumil Hrabalpřečtěte si ve žluté 118-120 (po konec textu o Hrabalovi), přečtěte si ukázku z čítanky str. 45; podívejte se na dokument
 • mluvnice – najedeme na opakování významových poměrů, to znamená, že do sešitu si dáte nadpis Významové poměry mezi souřadně spojenými větnými členy a vedlejšími větami a opíšete si tabulku ze stran 79 a 80 v učebnici – je dost dlouhá, takže to pro tento týden stačí

Matematika

 • 30.3. – 3.4.

příprava na přijímací zkoušky = opakování

učivo dle ŠVP: SÍŤ A POVRCH KUŽELE – str. 18 – 22: přepsat tabulky str. 18, 20, do sešitu cv. 2a/21, 4/21, ostatní cv. k procvičení vyjma 5 a 7 – nemáme matematický aparát.

Případné dotazy na: zdenka.kubinova@zssolnice.cz

 • 6.4. – 10.4.

učivo dle ŠVP: OBJEM KUŽELE – str. 22 – 24: přepsat tabulku str. 23, do sešitu cv. 1, 4, 5, 7, další nepovinně (ke cv. 3 nemáme matematický aparát).

Úlohy na závěr 2.4 str. 24 do 14. 4. včetně.

Kdo má zájem, můžeme se pokusit „sejít“ v pondělí 8:50. Viz odkaz on line na horním okraji stránky domácích úkolů 9. Na dalším se domluvíme.

Chemie

 • 30.3. – 03.4.

 1. podívejte se na video:
  a) Radioaktivita
  b) Co je to ropa?
 2. zopakuj si v souboru PDF – zdroje energie , uhlí, ropa
  (kliknout na název, otevře se nové okno se souborem v pdf)
 3. Zdroje energie
  dodělat PS str. 10, PS str. 15 a 16, Uč. str. 30 – 31 + zdroje internet
  podívejte se na video – Jak funguje jaderná elektrárna

06.04. – 10.4.

 1. podívejte se na video:
 2. doplň tabulku zdroje energiezašli do 14.04.2020 na mail renata.vaverkova@zssolnice.cz
 3. procvičování v programu ALF : Zdroje energie

Přírodopis

 • 30.3. – 3.4.

 1. Přečíst a výpisek rušivé a tvořivé činnosti
  C) Činnost moře – Uč. str. 70 – 71
  D) Činnost větru – Uč str. 74 – 75
  E) Činnost organismů a člověka – (korálové útesy, paliva – uhlí, ropa,…., vzhled krajiny – těžba NS, stavby, znečišťování ŽP, ……)
 2. Soubor v PDF – Shrnutí vnějších geologických dějů
 3. Můžete se podívat na video:
  Kalderová erupce
  Vznik říčních teras
  Skalní město
  Kam se ztrácí led
  Písečný Přesyp – Polabí
  Pohyby mořské vody
 4. Cvičné opakování Vnějších geologických dějů a příprava na test v programu ALF . Uvidíte hodnocení vy a zároveň já. Můžete cvičení spustit víckrát. Spuštěno do 5.4.2020.
  (Kdo heslo zapomněl, kontaktujte p. uč. Krčmáře a  poproste o změnu hesla. Pokud jste v  programu ještě někdo nebyl, přihlašte se podle návodu První přihlášení do programu ALF a změna hesla.)
 5. Vyhledej 10 různých příkladů – obrázků, kde působí vnější geologické činitelé s popisem (př. pláž – tvořivá činnost moře, skalní výklenky – rušivá činnost větru). SP zašli na mail renata.vaverkova@zssolnice.cz do 8.4.2020
 • 6.4. – 10.4.

viz. minulý týden – cvičení v Alfu je prodlouženo

Zeměpis

 • 30.3. – 3.4.

Prostudovat text Ústecký kraj v učebnici str.55 – 59. Dle vzoru předcházejících krajů zapsat poznámky, vytvořit mapu kraje. Místopis: povrch a vodstvo podle učiva o celé ČR (nezapomeň, že sem patří Říp)+ Ústí n. L., Lovosice, Litoměřice, Děčín, Teplice, Most, Chomutov, Hřensko.

 • 6.4. – 10.4.

Pro zatím „probrané“ kraje vytvořte shrnující tabulku. Máte-li možnost, tak v tabulkovém editoru, či tabulku ve textovém editoru; kdo nemá tuto možnost, bude tabulka nejprve načrtnuta a po jejím doplnění pečlivě sestrojena a vyplněna.

Záhlaví: kraj; krajské město; (významné !) zdroje: nejen přírodní (uhlí, lesy, černozemní půdy, minerální vody, …), ale také např. rybníky, hist. památky, dopravní poloha, soustředěni kvalifikované prac. síly, …; 3 – 5 významných průmyslových center; 3 – 5 významných míst (lokalit) cestovního ruchu; výjimečnost kraje – v čem je kraj mezi ostatními jedinečný. Pokud uznáte za vhodné, můžete o jeden sloupec rozšířit.

Tabulky zašlete na výše uvedenou adresu do 14. 4. Případné dotazy v pondělí nebo na výše uvedené e-mailové adrese.

I když mimořádné tak vám i rodičům přeji krásné Velikonoce.

Dějepis

 • 30.3. – 3.4. a 6.4. – 10.4.

 • pracujte na projektech
 • do sešitu VELKÝ nadpis ČSR PO 2.SVĚTOVÉ VÁLCE + překreslíte si časovou osu (hnědou) z uč. str. 84 – jinak NIC VÍC NEPÍŠETE (zápisky buď mailem nebo po příchodu do školy)
 • přečtete si v učebnici str. 84-87 a na základě toho doplníte PS str. 44-45
 • koukněte se na videa: povinná – Němci, z Brna pryč! (Krvavá léta), Jan Masaryk (Slavné dny), Komunistický převrat (Slavné dny); volitelná – Postoloprty – největší poválečný masakr Němců (Krvavá léta), Jan Masaryk (Krvavá léta) 
  – opakujte si na www.didakta.cz

Tělesná výchova:

V zimních měsících jsme trénovali na Olympijský víceboj Sazka. Přikládám odkaz na video disciplín. Halové disciplíny – leh sed, kliky, švihadlo, atd. můžete trénovat i doma. Výsledky můžete zaslat mailem či messengerem. Díky za snahu. Odkaz http://www.sazkaolympijskyviceboj.cz/odznak-vsestrannosti/discipliny
Dále Vám nešel skok přes švihadlo. Připojuji další odkazhttps://www.youtube.com/watch?v=PUCQ2pvnyW

Tvořivé práce:

Vyrob si roušku jakýmkoli způsobem z jakéhokoli materiálu (ne z igelitu)(pokud nevíš jak, návody najdeš na youtube, face, atd.) a pošli mi krátké video nebo fotky, jak ji vyrábíš a také fotku, kde máš roušku na sobě. Úkol pošli do 10.5.2020 na jana.ehlova@zssolnice.cz

Fyzika

– čtvrtletní práce, téma: 1) Polovodiče  2) Elektromagnetické vlnění  3) Optika 4) Země a Vesmír.  Vyberte si jedno téma a na stránku A4  ho zpracujte (teoretická část, obrázek, praktická část). Práci pošlete do 31.5.2020 na radek.krcmar@zssolnice.cz. Hodnoceno známkou váhy 0,5.
( polovodiče – https://www.youtube.com/watch?v=P138KQn-SQ4&list=PL06Q6pFqJWlai6s1rMssGwwdpXKfKAA0p&index=7 )
Slunce – viz odkaz
Zatmění Měsíce – viz odkaz
Velký třesk – viz odkaz

Angličtina

zadáno 1.4. —- do konce týdne

 • kdo chce jedničku nebo dvojku, popř. kdokoli další – vyplňte si Progress Check/Workbook, pp.32-33, a pošlete mi nebo napište zprávu, že máte hotovo a já vám přepošlu správné výsledky
 • VŠICHNIslovíčka lekce 4A – WB p.83
 • učebnice – SB p.44/ex.1 a, b – podle poslechu doplňte, které předložky používáme se kterými místy – opište si tabulku s předložkami do sešitu
 • SB p.44/ex.2 – poslechněte si nahrávku a odposlechněte, jak v dotazníku odpovídá Peter a vyplňte si dotazník i za sebe
 • hříšníci, kteří nedodali úkol z minulého týdne – pošlete mi ho!!!
 • nahrávky zde: https://elt.oup.com/student/project/level5/unit04/audio?cc=global&selLanguage=en

7.4. – do úterý 14.4.

díky za všechny zaslané vyplněné úkoly 🙂 Well done!!!

LEKCE 4A – QUESTIONS (OTÁZKY)

 • učebnice str.45/cv.4 – přiřaďte odpovědi k tázacím WH-words – přepište si do sešitů a pošlete mi, prosím, ofocené
 • pracovní sešit str.34/cv.3 – doplňte vhodné tázací výrazy – WH-words
 • pracovní sešit str.34/cv.4 – seřaďte slova správně tak, aby tvořily otázku – slovosled různých typů otázek je i v tabulkách v prac.seš. str.77/bod 4.1 – POZOR, JE TAM CHYBA – úplně vpravo nahoře v rohu u otázky není přehozená popiska, takže samozřejmě tam má být v prvním sloupečku „pomocné sloveso“ a v druhém „podmět„- kdo by měl problém s tvořením otázek, pište, můžeme si domluvit online konzultaci nebo vysvětlení zde na stránkách pod vaší třídou
 • nemusíte umět vysvětlovat, jak se tvoří otázka, ani se nemusíte učit ty gramatické pojmy, jen si prostě zapamatujte, jak jdou jednotlivé části v otázce za sebou 🙂
 • pracovní sešit str.34/cv.2 – doplňte správné předložky – podle uč.str.44, viz zadání z minulého týdne pracovní sešit str.34 mi, prosím, pošlete, až budete mít cvičení vyplněná 🙂

online cvičení na pomoc zde – pouze první dvě – Question forms: https://elt.oup.com/student/project/level5/unit04/grammar/?cc=cz&selLanguage=cs


Ruština

 • 30.3. – 3.4. viz. 16. 3.

 • 6.4. – 10.4. viz. 16. 3.

Němčina

 • 30.3. – 3.4.

Podívejte se, prosím, na dokument Bedekru ČT o Berlíně, dále doporučuji Salzburg či Drážďany. V případě zájmu můžete shlédnout i další německá či rakouská města. Přikládám také odkaz na YT kanál, který by mohl pomoci s gramatikou a získáním dalších zajímavých informací.

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10697558767-bedekr/213562260140012-berlin/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10697558767-bedekr/213562260140001-drazdany/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10697558767-bedekr/214562260140004-salzburg/

 • 6.4. – 10.4.

Opakujte slovíčka a gramatiku. V návaznosti na dokument, prosím, zvažte téma projektu o Německu, Rakousku či Švýcarsku. Téma si vybíráte každý sám – nějaké zajímavosti, turistika, město, oblast, zeměpisné či historické téma, sport, průmysl, cokoliv vás zajímá. Prozatím promyslete téma. V případě otázek či konzultace tématu mě neváhejte kontaktovat na e-mailu: kata.kosova@seznam.cz či messengeru. Bližší informace postupně dodám.

Doporučení na YT: Easy German: kromě zajímavostí, podrobně rozebírají i gramatické jevy. Vyhledejte si dle potřeb. Výhoda – německé a anglické titulky. Doporučuji rychlost přehrávání 0.75 – lépe porozumíte.
https://www.youtube.com/channel/UCbxb2fqe9oNgglAoYqsYOtQ

Pro odlehčení si zazpívejte Včelku Máju, Schnappika či Non stop v německé verzi.
https://www.youtube.com/watch?v=6CopQtm9e8M
https://www.youtube.com/watch?v=wcibw-m8tRk
https://www.youtube.com/watch?v=ccI77qpfOeE

Informatika

 • 30.3. – 3.4.

 • 6.4. – 10.4.

Výchova k občanství

 • 30.3. – 3.4.

Všichni dostanete přes messanger zadání úloh, vypracujte a pošlete na adresu: zdenka.kubinova@zssolnice.cz