9A – seznam úkolů 8.6. – 12.6. + 15.6. – 19.6.

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA STŘEDNÍ ŠKOLY

8.6.2020pondělí PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY, 16.6.2020úterý ZVEŘEJNĚNÍ POŘADÍ UCHAZEČŮ, 23.6.2020úterý POSLEDNÍ DEN k odevzdání ZÁPISOVÉHO LÍSTKU

Už byste všichni měli mít doma dopis nebo mail z obou středních škol s vaším číslem, z jedné školy byste měli mít pozvánku k přijímacím zkouškám z ČJ a z M (test z ČJ bude na 70minut, z M na 85minut). Budou pouze jedny státní zkoušky, hotové testy střední škola zašle Centru, které je vyhodnotí a výsledek zašle na obě střední školy. SŠ nejpozději 16.6.2020 zveřejní pořadí přijatých i nepřijatých uchazečů, nepřijatým uchazečům pošlou dopis s ,,ROZHODNUTÍM O NEPŘIJETÍ“. Přijatí uchazeči mají 5 pracovních dní na odevzdání Zápisového lístku, t.j. nejpozději do 23.6.2020. Letos NELZE podat ODVOLÁNÍ proti nepřijetí ! Nepřijatí uchazeči mohou podat tzv. ŽÁDOST O VYDÁNÍ NOVÉHO ROZHODNUTÍ (formulář byste měli najít na stránkách střední školy), podává se řediteli školy nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí. V případě, že jste nevyhověli přijímacímu řízení, nemá smysl žádost podávat. Ředitel SŠ musí počkat na všechny došlé žádosti, nejdříve vyhoví těm, kteří se umístili výše v pořadí. Pokud potřebujete, pište na jana.ehlova@zssolnice.cz

Český jazyk

 • 8.6. – 12.6.
 • pokud chcete ještě konzultace, čas a odkaz jsou stále stejné 🙂
  mluvnice – PS 56/3,4; str. 59 – vyfotit a poslat
  sloh – pracujeme na Vašem závěrečném projevu, spolupracujte s Martinem Kozlem, posílejte mu připomínky, atd.; nezapomeňte, že jste sami každý zvlášť měli napsat projev ke konci školního roku
  literatura – poslední zápisky letošního roku – stručně zpracujte zápis z minule přečteného, tzn. žlutá 128-132 – zápis vyfotit a poslat

 • 15.6. – 19.6.
 • konzultace – už nebudou 🙂
 • možnost opravy známky – práce poslaná do pátku 19.6. (z již zadaných úkolů)
 • Martin mi pošle projev, začínám být nervózní
 • tento týden bude víceméně hravý, ale řešení ještě chci poslat
 • 1)Vytvoř větu, v níž jsou písmena tvého jména začátečními písmeny slov ve větě, a to tak, jak jdou za sebou.
 • 2)Vytvoř větu či souvětí, v němž budou slova začínat na tato písmena (tak, jak je uvedeno) P… V… S… N… M… U…
 • 3)Vytvoř co nejdelší větu, kde se žádné písmeno nevyskytuje dvakrát.
 • 4)Vytvoř co nejvíce smysluplných vět, kde užiješ pouze tato slova (slova můžeš časovat, skloňovat, použít předložky a spojky) – Řecko, Martin, kamarád, navštívit, náš
 • 5)Uspořádej následující pranostiky tak, jak jdou v kalendáři po sobě. Na svatého Jána otevírá se k létu brána. Svatá Žofie pole často zalije. Na Adama a Evu čekejte oblevu. Chodí-li Kateřina po ledě, chodí Štěpán po blátě. Medardova kápě – čtyřicet dní kape. Jak na Nový rok, tak po celý rok. Svatá Lucie noci upije. Na Tři krále o krok dále. Pankrác, Servác, Bonifác-ledoví muži spalují mrazem ovoce i růži. Na Hromnice o hodinu více. Přijede-li Martin na bílém koni, metelice za metelicí se honí. Na svatou Barboru saně do dvoru.


Matematika

8.6. – 12.6.

Viz. Výchova k občanství


 • 15.6. – 19.6.

Chemie

 • 8.6. – 12.6.

Známky jsou zapsané v systému, návrhy na vysvědčení jsou zadané (výsledná známka je odraz vaší práce během 6 týdnů ve škole a 12 týdnů práce doma). Někteří z vás mají o stupeň (nebo dva) známku horší, někteří se naopak zlepšili.
Touto cestou bych chtěla poděkovat všem, kteří pravidelně spolupracovali a  tato nová situace vás posune v dalším studiu.
R. Vaverková

 • 15.6. – 19.6.

Přírodopis

 • 8.6. – 12.6.

 • 15.6. – 19.6.

Zeměpis

8.6. – 12.6.

Olomoucký a Moravskoslezský kraj

Nastudovat text v učebnici str. 91 – 94, 103 – 107. Vypracovat pracovní list a odeslat do 11. 6. 2020 do 22:00!!


 • 15.6. – 19.6.

Dějepis

 • 8.6. – 12.6.
 • čas na dodělání restů
 • nezapomeňte, že některé úkoly hodnotím

 • 15.6. – 19.6.
 • poslední možnost na opravu známky

Tělesná výchova

Tvořivé práce

Fyzika


 • 15.6. – 19.6.

Angličtina

 • 8.6. – 12.6.
 • ve čtvrtek v 10:00 se opět sejdeme online Microsoft Teams 
 • lekce 5C – Buying a train ticket – uč. str.60-61 – cv.1, 2, 3
 • do sešitu přepište věty ze cv.5a (pospojujte správně fráze) a zelenou tabulku s doplněnými předložkami
 • pracovní sešit str. 48-49 – vyplněné ofoťte a pošlete!
 • uč. str. 64 – British and American English – vpravo dole pod textem jsou odlišnosti mezi britskou a americkou angličtinou – přepište slova do sešitu a pak v prac.seš. vyplňte str.50/cv.1, 2, 3 – prosím ofotit a poslat.


Ruština

 • 8.6. – 12.6.

Nové úkoly neposílám. Podívejte se do klasifikace, co vám vychází na vysvědčení. Pokud si chcete známku zlepšit pošlete mně 2 poslední úkoly / do češtiny přeložené 2 horoskopy a v ruštině něco o sobě uč. str. 99/ 22b/. Termín: pátek 12. 6.


 • 15.6. – 19.6.

Němčina

 • 8.6. – 12.6.

Někteří nemáte odevzdané úkoly, což by mohlo ovlivnit konečnou známku. Ozvěte se mi, můžeme tuto situaci ještě řešit. kata.kosova@seznam.cz

Mitzi und Maus si hrají na narozeniny

DDÚ: Stejně jako minulý týden, i nyní nabízím dobrovolný domácí úkol, za nějž můžete získat plusové body. Přikládám několik dokumentů s německým textem. Pokud se rozhodnete úkol splnit, tak si vyberete jeden z textů, který přeložíte. Nechci, abyste to „strčili“ do translatoru, ale abyste to zkusili sami s pomocí slovní zásoby, kterou již máte, slovníčkem z učebnice či internetu. Texty mají různou úroveň. Pomůže vám, když si text několikrát nahlas přečtete. Sledujte slovíčka, pomohou vám i názvy, některé fráze je možné odvodit z kontextu. Pokud se rozhodnete tento úkol splnit, tak to můžete brát i jako takovou vaši osobní výzvu. Překlady pošlete nejpozději do 21. 6. I kdybyste začali a nestihli text celý, tak to vůbec nevadí. Můžete poslat překlad celého textu, jeho část nebo shrnutí hlavních myšlenek. Nebojte se toho, cením i snahu :))

 • Meine Familie – nejjednodušší, jsou tam základní fráze; Österreich – složitější, ale velmi vám zde pomohou názvy a znalosti zeměpisu či dějepisu; Berlin – opět o krok složitější, tam je třeba pracovat se slovníkem, ale spoustu se dá vyrozumět z kontextu; Das Kutscherspiel – složité, ale je to takový úsměvný „pohádkový“ příběh

 • 15.6. – 19.6.

Informatika

 • 8.6. – 12.6.

 • 15.6. – 19.6.

Výchova k občanství

8.6. – 12.6.

Vypracuj fiktivní měsíční rozpočet rodiny. Zvol předpokládané příjmy a výdaje: nájem za byt, splátka hypotéky, pojištění domácnosti, životní, důchodové aj.pojištění, připojištění domu, elektřina, plyn (uhlí, dřevo), voda, televizní a rozhlasové poplatky, potraviny, oblečení, obuv, náklady na dopravu (včetně pohonných hmot, splátek a servisu auta), rekreace a sport, kultura, zdravotní služby a léčiva, drogerie a hygienické potřeby, kapesné pro jednotlivé členy domácnosti, další výdaje. Výdaje nesmí převýšit příjmy. Je nutné, počítat s „rezervou“, vyčísli, o kolik příjmy převýší výdaje.

Přehledně uspořádané (nejlépe tabulka) odevzdat do 11. 6. do 22:00!!


 • 15.6. – 19.6.