9B – seznam úkolů 13.4. – 17.4. + 20.4. – 24.4.

INFORMACE – PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA SŠ

Zatím byla vydána tato rozhodnutí http://www.msmt.cz/dokumenty-3/zakon-o-zvlastnich-pravidlech-pro-prijimani-k-nekterym?lang=1&ref=m&source=email

Pokud máte nějaké otázky sejdeme se v pátek 17.4. v 11.00hodin tady.

MATURITNÍ OBORY Jednotná přijímací zkouška proběhne nejdříve 14 dnů ode dne otevření středních škol. Konkrétní termín stanoví ministerstvo. Uchazeč bude jednotnou zkoušku konat pouze jednou (náhradní termín je pouze pro uchazeče, kteří se nemohli z omluvitelných důvodů zúčastnit prvního termínu). Uchazeč skládá zkoušku ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí. Uchazeč, který se hlásí na obor vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou, koná jednotnou přijímací zkoušku na této škole. Pokud je součástí přijímacího řízení školní přijímací zkouška, bude se tato konat dřív nebo ve stejný termín jako jednotná zkouška.

UČEBNÍ OBORY S vyhodnocováním přijímacího řízení se nemusí čekat na konání jednotné přijímací zkoušky, lze jej učinit i dřív (např. v průběhu dubna či května). V tomto případě zveřejní ředitel seznam uchazečů do 5 pracovních dnů ode dne ukončení hodnocení a zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí. Výsledky zveřejní nejpozději do 8 dnů po dni konání jednotné přijímací zkoušky na středních školách s maturitní zkouškou, od konce této lhůty běží lhůta 5 pracovních dní pro odevzdání zápisového lístku (a to i v případě, že ředitel školy zveřejnil seznam s výsledky dříve).

ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ Všechny střední školy mají stejný termín8 kalendářních dní od termínu jednotné přijímací zkoušky. Tento termín platí i pro školy, které jednotnou přijímací zkoušku nekonají. Změna je v odvolání – nelze se odvolat. Standardní odvolání je letos nahrazeno možností ředitele změnit původní rozhodnutí o nepřijetí uchazeče. Nové rozhodnutí se vždy řeší pouze na úrovni školy. Na webových stránkách školy by měl být zveřejněn počet míst uvolněných po uplynutí lhůty pro odevzdání zápisových lístků.

ZÁPISOVÝ LÍSTEK je nutné odevzdat do 5 pracovních dnů od zveřejnění seznamu s výsledky uchazečů (tj. 8 dní po konání jednotné přijímací zkoušky). Uchazeč může uplatnit zápisový lístek opakovaně (tj. pokud je přijat na základě nového rozhodnutí).

Český jazyk

UČEBNICE: opsat rámeček – str. 85,
                     tužkou – str. 84/cv. 2 a),
                  do domácího sešitu – str. 86/cv. 2 a 3.

PRACOVNÍ SEŠIT: str. 48/cv. 2.

Vypracovat pracovní listy z předminulého týdne a zaslat na adresu: pavel.sreibr@seznam.cz. Nemám je ještě od všech. Hodnotí se zodpovědnost.

– pokračovat v práci na SCIO testech.

LITERATURA: do sešitu nadepsat téma Literatura 2. poloviny 20. století.
                         – pomocí internetu zjistit a zapsat stručné výpisky (jméno, datum narození a úmrtí, pár informací o životě a díle) u těchto osobností: Samuel Beckett, Pierre Boulle, Günter Grass, Christiane F. (Christiane Vera Felscherinow). George Orwell, Agatha Christie.
– pokračovat v práci na čtenářském deníku.

Děkuji. P. Šreibr


 • 20.4. – 24.4.
 • ZAŠLETE MI VŠECHNA DOSUD NEODEVZDANÁ CVIČENÍ, JAK BYLO STANOVENO V PŘEDCHOZÍCH TÝDNECH!!! ZA TOTO OBDOBÍ BUDETE HODNOCENI PŘEDEVŠÍM ZA ZODPOVĚDNOU SPOLUPRÁCI A PLNĚNÍ ZADANÝCH ÚKOLŮ.
 • Zde si můžeme popovídat online každý čtvrtek v 11.00 hodin
 • Užitečné odkazy: interaktivní cvičení a pracovní listy

  MLUVNICE: vypracovat a zaslat na můj email následující pracovní listy – pracovní list 1pracovní list 2

UČEBNICE: opsat rámeček – str. 86-87
                     – str. 87/cv. 1 a) – do domácího sešitu – po pěti větách ke každému obrázku
                  – str. 87/cv. 2 – do školního sešitu – příklad první věty: Cíl byl velmi vzdálený. – Cíl, ten byl velmi vzdálený
– str. 87/cv. 3 – do školního sešitu

PRACOVNÍ SEŠIT: str. 49/cv. 1, 2.

– pokračovat v práci na SCIO testech.

LITERATURA: vypracovat a zaslat na můj email následující pracovní list – pracovní list – L,

do sešitu nadepsat téma Literatura 2. poloviny 20. století.
                         – pomocí internetu zjistit a zapsat stručné výpisky (jméno, datum narození a úmrtí, pár informací o životě a díle) u těchto osobností: Samuel Beckett, Pierre Boulle, Günter Grass, Christiane F. (Christiane Vera Felscherinow). George Orwell, Agatha Christie.
– pokračovat v práci na čtenářském deníku.

Děkuji. P. Šreibr


Matematika

13.4. – 17.4.
str.8 – síť jehlanu do ŠS – zelený rámeček
str. 9/3, 4A;
str. 12 – objem jehlanu do ŠS – zelený rámeček
str.12/1, 2


 • 20.4. – 24.4.
  Řešení úloh z minulého týdne – zde
  str. 13 /3, 4A,
  str. 14/7
  str. 14/1.4 Úlohy na závěr 1A !narýsujte!, 5A
  (Cvičení str. 14/1.4 Úlohy na závěr 1A !narýsujte!, 5A pošlete na radek.krcmar@zssolnice.cz do pátku 24.4.)

Zeměpis

 • 13.4. – 17.4.

20.4. – 24.4.

Liberecký kraj – podle pokynů u předchozích krajů. Při psaní poznámek vezmi v úvahu i myšlenky z tabulky shrnující předcházející kraje. Na CTEDU můžete shlédnout pořad o Jizerských horách (hledejte v oddílu Česká republika)

Královéhradecký kraj – 1 přiložený pracovní list vypracovat, vytisknout (nebo přepsat) do sešitu a současně poslat zpět na adresu zdenka.kubinova@zssolnioce.cz do 30. 4.

http://www.zssolnice.cz/wp-content/uploads/Královéhradecký-kraj1.doc


Chemie

 • 13.4. – 17.4.

 1. Test v programu ALF – Zdroje energie (spuštěno do 19.4.2020, jeden pokus, časově omezený, hodnocení uvidíte po skončení testu)
 2. PS str. 17 (mimo cv. 2) a str. 18 – vypracovat
 • 20.4. – 24.4.

Organická chemie (nový učební celek) – tvoří většinu chemického odvětví, bylo by fajn, kdybyste o ní získali alespoň povědomí
1. Video organická chemie
2. Úvod do organické chemie (soubor v PDF)
3. Video zápis vzorců organických molekul
4. PS str. 18 (vyplnit)

Přírodopis

 • 13.4. – 17.4.

 1. Činnost podzemní vody (Uč. str. 84 – 85)
 2. Můžete se podívat na video Sloupsko šošůvské jeskyně
 • 20.4. – 24.4.

 1. PŮDY (Uč. str. 80 – 82)
  • výpisek pojmů do sešitu – opakování učiva minulých ročníků (pedosféra, vznik, půdotvorní činitelé, humus, půdní profil, druhy půd – podle zrnitosti, typy půd – podle kvality, význam a nebezpečí)
 2. další cvičení v programu ALF – Vnější geologické děje (spuštěno 20.4. – 26.4.2020)
 3. video půda

Dějepis

 • 13.4. – 17.4. PLATÍ NA 14 DNÍ

 • 20.4. – 24.4.

 • platí zadání z minulého týdne – práce byla na 14 dní (nezapomeňte, že je hodnocená)

Fyzika

 • 13.4. – 17.4.
  viz předchozí týden + str. 87 překreslit tabulku do ŠS (SVĚTLO = ELEKTROMAGNETICKÉ VLNY, PŘEHLED)

 • 20.4. – 24.4.
  Cvičení do školního sešitu nebo ve wordu – zde

Angličtina

 • 13.4. – 17.4.
  Pracovní list – procvičení trpného rodu – zaslán žákům do soukromých mailů – zaslat zpět do 17.4
  Porozumění textu + otázky https://easystoriesinenglish.com/golem/ – otázky zaslány žákům do soukromých mailů – zaslat do 17. 4.
  Oba zadané úkoly hodnotím
  Kdo si nebude vědět rady, nabízím online hodinu s pomocí ve středu 15.4. v 9 hodin Kliknutím na odkaz

 • 20.4. – 24.4.
  Učebnice str. 58 – čtení a poslech textu.
  https://elt.oup.com/student/project/level5/unit05/audio?cc=cz&selLanguage=cs
  58/1 popiš hotel na obrázku a-d. Vzpomeň na vazbu: There is/are
  58/2 vytvoř tabulku a doplň informace – ofotit, zaslat do 24.4.
 • pro zájemce online výuka pondělí 20.4. ve 13 hodin – práce v učebnici + pomoc s trpným rodem
  Do mailů žáků zaslán pracovní list na procvičení trpného rodu – do 24. 4. odeslat zpět vyplněný.

Výchova k občanství

 • 13.4. – 17.4.
  Rozpočet rodiny. V mailu byly zaslány žákům prezentace o rodinném rozpočtu a potřebách člověka – stačí shlédnout. Následně vytvořit rozpočet pro modelovou rodinu (dle zadání v mailu). Práce do 24.4.

 • 20.4. – 24.4.

Ruština

 • 13.4. – 17.4.

Naučte se první část slovíček z 5. lekce pracovní sešit str. 66. Učebnice str. 83 – přečtěte si dopisy, jeden si vyberte a přeložte ho do češtiny do sešitů.


 • 20.4. – 24.4.
 • Naučte se druhou část slovíček a fráze z 5. lekce
 • Projděte si domácí samostatné zkoušení v pracovních sešitech str. 49 – 52, spočítejte si body.
 • Dobrovolný úkol: PS str. 48/18.

Němčina

 • 13.4. – 17.4.

 • 20.4. – 24.4.

 • Stále platí – opakujte slovíčka PS 71. Praktikujte techniku učení, která vám vyhovuje třeba i v AJ.
 • Vypracujte, prosím, UČ 61/3. Text si pozorně několikrát přečtěte a volný překlad každého úryvku mi, prosím, pošlete na e-mail: kata.kosova@seznam.cz Nejedná se o doslovný překlad, proto případně i domyslete a promyslete, co by mohlo (pro vás neznámé, nové) slovíčko znamenat, aby text dával smysl. Pokud bude třeba – dohledejte slovíčko ve slovníku či na internetu. V případě nejasností či otázek mě neváhejte kontaktovat.
 • PS 66/9 – procvičení tragen, dle obrázků doplňte věty.
 • PS 66/10 – přiřaďte k sobě věty a přeložte si.

Tělesná výchova:

Krátké protažení https://www.youtube.com/watch?v=Nb7_TQhtVec

Tvořivé práce:

Úkol zůstává stejný – vyrobit si roušku jakýmkoli způsobem z jakéhokoli materiálu (ne z igelitu)(pokud nevíš jak, návody najdeš na youtube, face, atd.) a poslat mi krátké video nebo fotky, jak ji vyrábíš a také fotku, kde máš roušku na sobě. Úkol pošli do 10.5.2020 na jana.ehlova@zssolnice.cz