9B – seznam úkolů 16.3. – 20.3. + 23.3. – 27.3.

Český jazyk

 • 16.3. – 20.3.

Vážení rodiče, děti mají zadané úkoly z učebnice na stranách 38 – 42, z pracovního sešitu na str. 69 – 73. Ze slohu mají zadanou písemnou úvahu na téma Já a můj mobil. Děkuji.

 • 23.3. – 27.3.

MLUVNICE:
Učebnice:  str. 75-77 – opsat si do školních sešitů růžové rámečky s gramatikou
                    str. 75 – cv. 1, 3 – písemně do školních sešitů
                   str. 75-76 – cv. 2, 4 a), b) – tužkou
                   str. 78-79 – cv. 2, 3, 4, 5, 7 – tužkou
                   str. 79 – cv. 6, 8 (5 vět) – písemně do domácích sešitů

Pracovní sešit:  str. 40 – cv. 8 – písemně do domácích sešitů
  str. 40 – cv. 15
  str. 40 – cv. 1, 2, 3
  str. 43 – cv. 1
  str. 43 – cv. 3 – písemně do domácích sešitů
  str. 44 – cv. 5 a) – písemně do školních sešitů
  str. 44 – cv. 1 a) – písemně do domácích sešitů
  str. 44 – cv. 2
  str. 45-46 – cv. 4 a)

– pokračovat v práci na SCIO testech.

LITERATURA: do sešitu pokračovat k tématu Meziválečná literatura,
                         – pomocí internetu zjistit a zapsat stručné výpisky: co byly Avantgarda a umělecká skupina Devětsil, dále pak stručné výpisky (jméno, datum narození a úmrtí, pár informací o životě a díle) u těchto osobností: Vladislav Vančura, Jiří Wolker, František Halas, Vítězslav Nezval, Jan Werich+Jiří Voskovec.

SLOH: napsat do sešitu úvahu na téma Já a koronavirus.

Ofotit z pracovního sešitu vypracovaná cvičení na str. 39 a zaslat mi je k náhledu a opravě na adresu: pavel.sreibr@zssolnice.cz.
Děkuji. P. Šreibr

Matematika

 • 16.3. – 20.3.

– příprava na přijímací zkoušky – cermat. Případné dotazy k úlohám posílejte na radek.krcmar@zssolnice.cz, Scio -testování – Úlohy řešené rovnicemi, Lineárni rovnice a soustavy, Standardy ČŠI

http://www.ucimesehrave.cz kód školy je: zssolnice; Téma: Rovnost, rovnice

ve SCIO testování vyřešit: Hranoly – objem a povrch, Hranoly
Sb/206/43 a) b) 206/44 a) b) rozlišujte PRŮMĚR- dPOLOMĚR – r
Sb/207/49 a) b)
NEW – Sb/206/45 a) b) (vzor řešení nahoře); 206/47 a) b) 207/48a) b) ; 207/50
NEW – nový test na SCIU mocniny

Zeměpis

 • 16.3. – 20.3.

„Zpracování“ tématu Jihočeský a Plzeňský kraj – vytvořit mapky krajů se znázorněným a popsaným povrchem, vodstvem a sídly – dle poznámek v sešitě. Pročtení a nastudování textů v učebnici: str.: 36 – 40, 43 – 46; ústně otázky a úkoly z učebnice v případě obou krajů.

 • 23.3. – 27.3.

Prostudovat text Karlovarský kraj v učebnici str. 49 -52. Dle vzoru předcházejících krajů zapsat poznámky, vytvořit mapu kraje. Místopis: povrch a vodstvo podle učiva o celé ČR + Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Františkovy Lázně, Cheb, Sokolov, Aš, Jáchymov.

Vyhledej informace k tématu: UNESCO Hornické památky v saském a českém Krušnohoří. Do sešitu doplň stručnou charakteristiku.

Chemie

 • 16.3. – 20.3.

OPAKOVAT REDOXNÍ REAKCE + dopsat str. 18. ochrana před korozí – 3 tečky, PS str. 2 – 8 máte mít hotové
TEPLO A CHEMICKÉ REAKCE str. 22-23
1. výpisek str. 22 – 23 – vysvětlit pojmy a příklady: chem. reakce – exotermické a endotermické, palivo, dělení paliv dle (původu, období vzniku a skupenství), výhřevnost + seřadit paliva podle grafu od nejméně po nejvíce výhřevné.
FOSILNÍ PALIVA
2. Uhlí – str. 24 výpisek (uhlí je ….., složení, vznik, dělení, využití, karbonizace, produkty, naleziště v ČR) + PS str. 10/5,6,7
3. Ropa – str. 25 – 26 výpisek (vznik, složení, frakční destilace, využití -jednotlivé frakce, tankery, naleziště v ČR, barel – cv. 26/4, + cv. 1 vyhledat na netu,
Zemní plyn – str. 26 výpisek (složení, využití, naleziště v ČR), ropovody a  plynovody – aktuálně na netu

 • 23.3. – 27.3.

1. PS str. 10/8, 11/9, 10, 11 str.12/ 12 – aktuálnější než v uč. na netu,
Uran – str. 27 – 29 přečíst a výpisek (z rudy ………, podstata štěpení, radioaktivita + kdo ji objevil)
2. PS str. 12,13, 14
použijte učebnici a net
DOPLŇTE, CO VÁM CHYBÍ, PŘÍŠTÍ TÝDEN BUDE ZPĚTNÁ VAZBA

Přírodopis

 • 16.3. – 20.3.

Opakovat vnitřní geologické děje (sopečná činnost, zemětřesení, pohyb litosférických desek a tektonika + vyvřeké horniny),
Kdo 10. 3. chyběl, doplní si výpisek ze str. 56 – 59 u 4 vyvřelých hornin (žula, gabro, čedič a znělec) – složení, využití a příklady útvarů v přírodě, např. České středohoří – znělec. Vyhledat odlučnost čediče a žuly, název čedičových varhan – točila se Pyšná princezna a z čeho a odkud je monolit na Pražském hradě.
Kdo 10. 3. chyběl, výpisek str. 65 – 67 – projevy, zvětrávání – a) mechanické, b) chemické, c) biologické

DÚ 17.3.
VNĚJŠÍ GEOLOGICKÉ DĚJE – od str. 65
máte pracovní list na vnější geologické děje – doplnit ze str. 65 – 67,
ČINNOST VODY A) Tekoucí voda – výpisek Uč. str. 68 -70, zopakovat si pojmy, vypsat a  umět je vysvětlit (pramen, horní – střední – dolní tok, povodí, rozvodí, úmoří, pravý a levý přítok, meandr, slepé rameno, ústí, delta, říční niva, údolí tvaru V a U – množství usazenin) na netu si můžete najít nakreslenou řeku a jednotlivé pojmy do ní doplnit.

 • 23.3. – 27.3.

B) Činnost ledovců – výpisek Uč. str. 72 – 73
zopakovat si pojmy, vypsat a  umět je vysvětlit (horský ledovec, kar, moréna, plesa + příkl., uvar údolí, pevninský ledovec, kry, telení ledovců, bludné balvany) ; na netu si můžete najít množství obrázků i s popisem.

Dějepis

 • 16.3. – 20.3.

časová dotace 3 hodiny, Studená válka – učebnice přečíst str. 81-82 a 92-97, PS 41/8, str.42 a 48-52, poté nová kapitola Zánik koloniálních říší – uč.str.83, PS str.43; zde nabídka videí ke kapitole Studená válka (najdete na Stream.cz Slavné dny): Studená válka, Karibská krize, Fidel Castro, hippies, Vietnamská válka, Suezská krize, Severní Korea dobyla Soul, protesty proti válce ve Vietnamu, První člověk ve vesmíru, První člověk na Měsíci, Lajka, Apollo 1967, První žena ve vesmíru

 • 23.3. – 27.3.

do sešitu dějepisu udělejte pouze nadpisy konfliktů za studené války (jděte podle učebnice a toho, co jste dělali min.týden) a nadpis Zánik koloniálních říší – k tomuto žádné výpisky nedělejte, postačí Vám uč. + PS
nový nadpis do sešitu Situace v Německu – pod ten výpisek z kapitoly na str. 79 + 95 (zde kapitolka Berlínská krize) –
PS 40/3; 50/1 (jen část týkající se Německa)
– podívejte se na Slavné dny (www.stream.cz) – Blokáda Berlína 1948
Pád berlínské zdi
– vytvořte něco jako PROJEKT – na papír (velikost je na Vás, doporučuju větší) vytiskněte nebo překreslete mapu světa, do které zaneste místa konfliktů za studené války, kdo s kým, jak to dopadlo, roky, popřípadě nějakou další informaci – jméno, zajímavost, obrázek,… Tento projekt vyfoťte a zašlete mailem na kristyna.faltova@zssolnice.cz do konce měsíce.

Máte možnost opakovat na www.didakta.cz – program Dějepis

Fyzika

– čtvrtletní práce, téma: 1)Polovodiče  2) Elektromagnetické vlnění  3) Optika 4) Země a Vesmír.  Vyberte si jedno téma a na stránku A4  ho zpracujte (teoretická část, obrázek, praktická část). Práci pošlete do 31.5.2020 na radek.krcmar@zssolnice.cz. Hodnoceno známkou váhy 0,5.
(NEW – polovodiče – https://www.youtube.com/watch?v=P138KQn-SQ4&list=PL06Q6pFqJWlai6s1rMssGwwdpXKfKAA0p&index=7)

Angličtina:

 • 16.3. – 20.3.

učebnice str. 52 – culture – vypracované ofotit a odeslat
učebnice str. 53 – přečtený text a cvičení 2,3 – bez kontroly samostatně
pracovní sešit str. 42 – vyplněné ofotit a odeslat
poslech z internetové stránky www.easystoriesinenglisch.com – text o Slovensku a Jánošíkovi – otázky k textu zodpovězené odeslat

 • 23.3. – 27.3.

23.3. Učebnice str. 54 cvičení 1. Rozhovor reportéra a Camerona: dle odpovědí vytvoř otázky. Přepiš celý rozhovor. Dej pozor na časy. Do šs nebo ve wordu – opět ofotit a poslat messengerem nebo mailem – do 23.3. 20:00hod.
Zopánkout slovní zásobu 1 -4 lekce, zopáknout nepravidelná slovesa – v 5.lekci je trpný rod, budeme potřebovat 3.tvar sloves.

24.3. Práce s online učebnicí – www.elt.oup.com/student/project/level5 – v učebnici jsou i testy na gramatiku, slovní zásobu. Samostatně můžete projít učebnici od 1 lekce a otestovat své znalosti. Pokud narazíte na problém, kde si nevíte rady, ofoťte, pošlete, pokusím se vysvětlit. Práce bez kontroly učitele. Dále platí opakování slovní zásoby a nepravidelných sloves.

Výchova k občanství:

 • 16.3. – 20.3. a 23.3. – 27.3.


19.3. žákům zaslány otázky k Ústavě ČR. Vypracované ofotit a zaslat do 26.3.

Ruština

Pročtěte si cvičení na stánkách 66 – 70 v učebnici, vypište žluté tabulky do sešitů a naučte se je. Projděte si všechna slovíčka i fráze ze 4. lekce a snažte se je zapamatovat. V pracovních sešitech vypracujte úkoly na stránkách 42 – 44. Hodně úspěchů, další úkoly pošlu v pátek 20. března.

Dobrovolní studenti mohou pokračovat a dokončit 4. lekci.

Němčina

 • Prosím, opakujte již probranou gramatiku a slovíčka. U slovíček pozor na členy, můžete si vytvořit oboustranné kartičky se slovíčky a členy si odlišit barevně – záleží na vás. Opakujte časování sloves – u většiny stačí, pokud se naučíte správnou dvojici: osoba-koncovka.
 • V dané lekci jsou kromě slovíček o počasí, slovíčka oblečení. S oblečením se pojí sloveso TRAGEN, které byste měli mít zapsané v sešitě – kdo nemá, tak doplní z UČ 64 dole za lištou. Přečtěte a přeložte si text UČ 64/11. Sledujte užití slovesa tragen ve větách. Do školního sešitu pak zapište alespoň pět vět o tom, co nosíte rádi, co nosíte do školy, na trénink, v létě, v zimě, atp. Případně odpovězte na otázky ze cv. 11. Pište celou větou a kromě kusu oblečení napište i barvu atp. Využijte slovníček v PS, případně dohledejte na internetu.
 • PS 64/4 – pomohou vám cvičení z PS minulé lekce a cvičení v UČ 64/9. Jedná se o opakování – prosím cvičení doplňte, pozorně čtěte a přeložte si jej.
 • V rámci procvičení čtení a porozumění textu doporučuji přečíst si text v UČ 64/9. Sledujte gramatické jevy, jejich využití a po přečtení zhodnoťte, zdali jste textu porozuměli.

A PRO ZOPAKOVÁNÍ – neboť opakování je matka moudrosti :))

 • Vytvořte, prosím, na kartu A5/A4 (vyberte si) vaši identifikační kartu. Uvedete následující údaje, které zaznamenejte ve větách, abyste si upevnili fráze. A jelikož se jedná o vaši identifikační kartu – přiložte váš portrét. Může to být fotografie, autoportrét vámi malovaný, nebo portrét malovaný členy vaší rodiny.
 • informace – německy ve větičkách
 • vaše jméno a příjmení
 • věk
 • bydliště a odkud pocházíte
 • vaše koníčky, co děláte rádi
 • oblíbené číslo a barva
 • zda máte sourozence či zvířátko, případně další informace o nich
 • Případnou pomoc, při tvoření vět naleznete ve svých sešitech, nebo učebnici. Karty odevzdáte po návratu do školy – máte tedy dostatek času 🙂

V případě jakýchkoli nejasností či otázek mě neváhejte kontaktovat ať už přes e-mail nebo messenger. K. Kosová (kata.kosova@seznam.cz)

Tělesná výchova:

Doporučuji shlédnout krátký dokument o Daně Zátopkové https://www.youtube.com/watch?v=logaIV5EzGk

Pro zájemce domácí cvičení bez nářadí – v aj, není třeba překlad. Můžete zapojit i rodiče
https://www.youtube.com/watch?v=CYD7f5b_qj4
Strečing pro volnou chvíli
https://www.youtube.com/watch?v=qULTwquOuT4

V roce 2020 byly v plánu Letní olympijské hry v Tokiu. Bohužel byly odloženy díky aktuální situaci ve světě. Přidávám odkaz na video, které ukazuje počátek Novodobých olympijských her.
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-zacala-prvni-novodoba-olympiada-6-duben-152232