9B – seznam úkolů 25.5. – 29.5. + 1.6. – 5.6.

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA STŘEDNÍ ŠKOLY

8.6.2020pondělí PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY, 16.6.2020úterý ZVEŘEJNĚNÍ POŘADÍ UCHAZEČŮ, 23.6.2020úterý POSLEDNÍ DEN k odevzdání ZÁPISOVÉHO LÍSTKU

Už byste všichni měli mít doma dopis nebo mail z obou středních škol s vaším číslem, z jedné školy byste měli mít pozvánku k přijímacím zkouškám z ČJ a z M (test z ČJ bude na 70minut, z M na 85minut). Budou pouze jedny státní zkoušky, hotové testy střední škola zašle Centru, které je vyhodnotí a výsledek zašle na obě střední školy. SŠ nejpozději 16.6.2020 zveřejní pořadí přijatých i nepřijatých uchazečů, nepřijatým uchazečům pošlou dopis s ,,ROZHODNUTÍM O NEPŘIJETÍ“. Přijatí uchazeči mají 5 pracovních dní na odevzdání Zápisového lístku, t.j. nejpozději do 23.6.2020. Letos NELZE podat ODVOLÁNÍ proti nepřijetí ! Nepřijatí uchazeči mohou podat tzv. ŽÁDOST O VYDÁNÍ NOVÉHO ROZHODNUTÍ (formulář byste měli najít na stránkách střední školy), podává se řediteli školy nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí. V případě, že jste nevyhověli přijímacímu řízení, nemá smysl žádost podávat. Ředitel SŠ musí počkat na všechny došlé žádosti, nejdříve vyhoví těm, kteří se umístili výše v pořadí. Pokud potřebujete, pište na jana.ehlova@zssolnice.cz

Český jazyk

MLUVNICE: – prostudujte si gramatku k souvětí souřadnému a podřadnému, vypracujte tento pracovní list a zašlete mi ho, prosím, na moji adresu: pavel.sreibr@zssolnice.cz. Upozorňuji na to, že vzhledem k novým opatřením bude tento pracovní list oznámkován pro účely uzavření klasifikace dle kritérií hodnocení platných pro závěr letošního školního roku. Doporučuji všem, aby jej zaslali.
– vyzkoušejte si za pomoci učebnice a internetu vypnit obdobu testu pro přijímací řízení.
– projděte si interaktivní cvičení na této stránce.

Pracujte si ve čtenářském deníku, abyste měli veškerou povinnou četbu hotovou. Městská knihovna v Rychnově nad Kněžnou je již otevřena.


 • 1.6. – 5.6.

MLUVNICE: – vyzkoušejte si přijímačkový test, Odpovědi si napište do sešitu.. Případné dotazy pište na moji adresu: pavel.sreibr@zssolnice.cz

Pracujte si ve čtenářském deníku, abyste měli veškerou povinnou četbu hotovou. Městská knihovna v Rychnově nad Kněžnou je již otevřena.


Matematika

 • 25.5. – 29.5.
  SB/ 72/17; 72/18; 73/30; 73/34 cvičení zašlete na radek.krcmar@zssolnice.cz do 30.5.2020, hodnoceno známkou váhy 0,13

 • 1.6. – 5.6.

Zeměpis

25.5. – 29.5.

Omlouvám se, že se ze zdravotních důvodů neuskutečnilo on-line setkání v minulém týdnu.

Jihomoravský kraj. Nastudujte text učebnice, pracujte s atlasem! a sešitem. Přiložený prac. list odešlete do 31. 5. .


http://www.zssolnice.cz/wp-content/uploads/Jihomoravskykraj.odt

1.6. – 5.6.

Zlínský kraj

Poznámky z textu učebnice do sešitu. Pracovní list a mapu odeslat do 10.6. Nabízená on-line výuka v úterý 2.6. v 10:00.


Chemie

 • 25.5. – 29.5.

 1. Kontrola PL Halogenderiváty
 2. PS str. 26, 27, 28 cv. 7, (28 cv. 8 a 9 nepovinné), 29 cv. 10 a 11. Použijte PDF soubory Alkoholy a fenoly, Karbonylové sloučeniny, Karboxylové kyseliny, Esterya internet.
 3. Přineste do školy 01.06.2020 PS ke kontrole a hodnocení, kdo nechodí do školy, zařídí si dodání do školy.
 • 1.6. – 5.6.

Po cvičných testech v programu ALF: UHLOVODÍKY-TEST (spuštěno do 7.6.2020, spuštěno jedenkrát).

Hodnocení je za vaši práci během karantény doplněno v systému. Nebudu hodnotit práce, které jsou uzavřené. Zadání náhradních úkolů pro neprospívající nebo nerozhodné známky bude v příštím týdnu.

Přírodopis

 • 25.5. – 29.5. + 1.6. – 5.6.
 1. Podle souborů v PDF Vznik a vývoj Země 1Vznik a vývoj Země 2 vypracuj PL Vývoj organismů na Zemi + internet a zašli na mail do 5.6.2020
 2. Video Joachim Barrande – ztracena more 2019 Dokument

Dějepis


 • 1.6. – 5.6.
 • Hurá, poslední kapitolka a žádosti z mojí strany.
  1) přečíst pidikapitolu Globální problémy dneška – uč. 118-119
  2) doplnit k tomu PS str. 65
  3) vyplnit testy PS str. 64 a závěrečné opakování 66-68 – vše vyfotit a poslat
  4) DŮLEŽITÉ – z PS odstranit z prostředka přílohy – Shrnutí učiva, mapy, slovník pojmů, přehled vybraných událostí, kalendář 2.světové války – a nějakým způsobem (jste šikovní) je dostaňte do vašich sešitů dějepisu místo zápisků z období samostudia – vyfoťte tak, aby bylo vidět, že to v sešitě drží, a pošlete
  A to bude pro letošek všechno – tedy, do 10.6. naposílejte resty, 10.6. vám uzavřu známky

Fyzika

 • 25.5. – 29.5.
  – čtvrtletní práce, téma: 1) Polovodiče  2) Elektromagnetické vlnění  3) Optika 4) Země a Vesmír.  Vyberte si jedno téma a na stránku A4  ho zpracujte (teoretická část, obrázek, praktická část). Práci pošlete do 31.5.2020 na radek.krcmar@zssolnice.cz. Hodnoceno známkou váhy 0,5.

 • 1.6. – 5.6.
  Pěkný den.
  Chci pochválit všechny, kteří poslali čtvrtletní práci. Na konci příštího týdne budete mít v DMSoftwaru návrh známky z fyziky na vysvědčení. Již nám zbývá poslední kapitola Země a Vesmír. Vypracujte otázky z učebnice 159/1,3,5,6. Odpovědi pošlete na radek.krcmar@zssolnice.cz , hodnoceno známkou váhy 0,13.
  Přeji vám úspěšné plnění úkolů a klidný a pohodový týden.
  Radek Krčmář

Angličtina

 • 25.5. – 29.5.
  Učebnice str. 61 / 5 Everyday english a) spoj a přepiš, b) nahraď podtržené slovo – ofotit, zaslat
  61/6 odpověď na 3 otázk – nutno prohlédnout jízdní řád a vysvětlivky pod ním! – ofotit, zaslat
  Do mailu zaslán test na slovní zásobu – doplňovačka + krátké zopáknutí trpného rodu (cvičení č. 6.,7) – poslat mailem zpět vyplněné

 • 1.6. – 5.6.

Výchova k občanství

 • 25.5. – 29.5.

 • 1.6. – 5.6.

Ruština

 • 25.5. – 29.5.

Přečti si horoskopy v učebnici str. 98 – 99. Najdi si svůj horoskop a vyber si ještě jeden, oba přelož, napiš, vyfoť a pošli mně na e-mail: zuzana.holoubkova @zssolnice.cz

Pracovní sešity str. 65/23

 • 1.6. – 5.6.

Chválím za zaslané přeložené horoskopy. Čekám na další. V učebnici si přečtěte dopis na str. 99/ 22 a). Použijte ho jako vzor pro svoji práci str. 99/ 22 b). Dopis o sobě napište a pošlete mně na e-mail: zuzana.holoubkova@zssolnice.cz, stačí do středy 10. 6. Přeji vám hodně úspěchů a štěstí u přijímacích zkoušek. Zuzana Holoubková


Němčina

 • 25.5. – 29.5.

Připomínám – do 31. 5. projekt na e-mail: kata.kosova@seznam.cz

 • V případě potřeby mě kontaktujte a můžeme se domluvit

Podle potřeby si, prosím, zopakujte přivlstňovací zájmena – UČ 66/tabulka (případně v dokumentu Deutsch)

PS 68/ projít si šedou tabulku a zkuste vyplnit dole na stránce BONUS s přáními z celého světa. Opakujte také slovíčka a gramatiku.

Mitzi und Maus si staví městečko (určené video si najděte napravo v seznamu dílů) – pusťte si krátké video (2-3x), procvičíte si slovní zásobu, fráze a poslech. Snažte se porozumět textu, abyste byli schopni vyprávět obsah. Pod videem je odkaz, kde si můžete zahrát různé hry k tématu :))

V případě otázek a nejasností, případně i k projektu, mě neváhejte kontaktovat: kata.kosova@seznam.cz

 • 1.6. – 5.6.

Ve ŠS (nebo na kartičky) vytvořte profil ročních období – v němčině. Napíšete si tedy 4 roční období a ke každému pár vět – charakteristiku. V jakých probíhá měsících, jaké je počasí, co se děje v přírodě, co děláme my lidé. Mohlo by se vám to hodit k opakovací práci. Dobrovolně mi můžete tuto práci zaslat na e-mail a získat tak jedničku do hodnocení.

Mitzi und Maus jdou na výlet: opět 2-3x přehrát, pozorně poslouchat a opakovat frázičky.

Vyfoťte, oskenujte, případně pošlete ve wordu – identifikační kartu, kterou jsem vám již dříve zadala. Pokud potřebujete osvěžit zadání, zkuste se poradit se spolužáky, nebo se mi ozvěte. Kartu zašlete na můj e-mail: kata.kosova@seznam.cz

Opakujte slovíčka a gramatiku – bude potřeba k opakovací práci, která vás bude čekat. Nebude to nic složitého, ale je třeba si zopakovat základy.

Kdo jste tak ještě neučinil, zašlete mi vypracované úkoly, které byly určeny ke kontrole – slouží jako podklad k hodnocení. Případně se mi ozvěte a vyřešíme to spolu :)) kata.kosova@seznam.cz

Tělesná výchova

Tvořivé práce

Děkuji všem, co splnili úkol – výroba jakékoli roušky. Úkol byl pro dívky, které mají Tvořivé práce. Bohužel nemám úkol od všech těchto dívek. Chválím chlapce, kteří vyrobili roušku a poslali mi vše na mail.