9B – seznam úkolů 27.4. – 30.4. + 4.5. – 7.5.

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA STŘEDNÍ ŠKOLY

Státní přijímací zkoušky (t.j.test z ČJ a z M) se budou konat v pondělí 8.6.2020. Budete je konat na té střední škole, kterou jste v přihlášce uvedli jako první. Budou pouze jedny státní zkoušky, vyhotovené testy střední škola zašle Centru, které je vyhodnotí a výsledek zašle na obě střední školy. Pokud jste podali přihlášku na jeden obor učební a jeden maturitní, tak přijímací zkoušku budete konat na střední škole s maturitním oborem. Očekávejte dopis nebo mail ze středních škol s pozvánkou k přijímacím zkouškám.

Český jazyk

 • 27.4. – 30.4.
 • Zde si můžeme popovídat online každý čtvrtek v 11.00 hodin
 • Užitečné odkazy: interaktivní cvičení a pracovní listy
 • Čtenářský deník: vzhledem k nedostupnosti knih povinné literatury čtěte libovolné knihy, abyste dodrželi celkový počet zapsaných titulů 10. (Nevybírejte si ale žádné komiksy či úplně krátké příběhy.)

  MLUVNICE:

UČEBNICE: opsat do školního sešitu rámeček – str. 89,
                     do školního sešitu – str. 90/cv. 3, 4,
                  do domácího sešitu – str. 90 úkoly ze cvičení Hledání souvislostí.

PRACOVNÍ SEŠIT: str. 46/cv. 2.

LITERATURA: do sešitu nadepsat téma Literatura 2. poloviny 20. století.
                         – pomocí internetu zjistit a zapsat stručné výpisky (jméno, datum narození a úmrtí, pár informací o životě a díle) u těchto osobností: Anglie – A. C. Clarke, J. R. R. Tolkien, C. S Lewis, Sovětský svaz-Rusko – V. S. Vysockij, A. I. Solženicyn, Itálie – A. Moravia, U. Eco, Finsko – M. Waltari.

– pokračovat v práci na čtenářském deníku.


MLUVNICE: Vypracujte a do konce týdne mi zašlete pracovní list.

LITERATURA: Dokončit zadání výpisků dějin literatury z minulého týdne.


Matematika

 • 27.4. – 30.4.
  Kužel – do ŠS rámeček ze strany 15, cvičení 16/1; 17/5
  Kreslíme kužel – zelený rámeček ze strany 16
 • Pravidla hodnocení zde

 • 4.5. – 7.5.
  Objem kužele – učebnice M3, str. 23 zelený rámeček do sešitu
  cvičení str. 23/1; 2A, 4,5 pro kontrolu můžeš zaslat výsledky na radek.krcmar@zssolnice.cz

Zeměpis

 • 27.4. – 30.4.

27.4. – 30.4.

Vypracovat pracovní list, mapu doplnit okopírovanou nebo vlastní náčrtek. Vlepit nebo přepsat do sešitu, odeslat do 5. 5. Nabízená konzultace: pondělí 4. 5, ve 12:30 na on-line 9.A domácí úkoly 30. 3. – 10. 4.


4.5. – 7.5.

Pročíst a nastudovat Pardubický kraj dle učebnice. Poznámky do sešitu dle vlastní úvahy. Vypracovat přiložený pracovní list a odeslat jej do 11. 5.


Chemie

 • 27.4. – 30.4.

Zpracujte a zašlete do 03.05.2020 prezentaci na zadané téma renata.vaverkova@zssolnice.cz

 • 4.5. – 7.5.

 1. Podle souborů v PDF vypracujte PS str. 19 – 21: Nazvoslovi alkanů a cykloalkanů, Alkany, Alkeny, Alkyny, Uhlovodiky alkany-areny
 2. Video Propan-butan

Přírodopis

 • 27.4. – 30.4.

 1. Probrali jsme vyvřelé horniny a následují usazené horniny Uč. str.76 – 79. Přečti si USAZENÉ HORNINY (v souboru PDF), vypracuj PL Usazené horniny a zašli na mail renata.vaverkova@zssolnice.cz
 2. cvičení v programu ALF – Usazené horniny (spuštěno 29.4. – 10.5.2020)
 • 4.5. – 7.5.

viz. minulý týden

Dějepis


 • 4.5. – 7.5.
 • platí zadání z minulého týdne
 • další nabídka videí na www.ctedu.cz – do vyhledávače si zadejte okupace 1968

Fyzika

 • 27.4. – 30.4.
  Elektromagnetické vlnění, zdroje – zde

 • 4.5. – 7.5.
  Optika – vypracuj otázky do školního sešitu – zde

Angličtina

 • 27.4. – 30.4.
  Učebnice 59/6 a, b – poslech na známém místě (elt.oup) – přiřadit obrázky ke 3 textům, cvičení B zodpovědět u všech 3 rozhovorů – ofotit a zaslat.
  Projít gramatiku v prac. sešitě na str 79/5.6 – trpný rod způsobových sloves.
  Pracovní sešit str. 46/1,3,4,5 str. 47/6,7 – doplňovačka podle textu – ofotit, zaslat do pondělí 4. 5.


Výchova k občanství

 • 27.4. – 30.4.

 • 4.5. – 7.5.

Ruština

 • 27.4. – 30.4.

Seznam se v učebnici na str. 85 se psaním adres.

Do pracovního sešitu vypracuj úkoly na str. 55/1, 2, 3 a na str. 56/4, 6.


 • 4.5. – 7.5.

Zopakuj si časování zvratných sloves v učebnici str. 89/ žlutá tabulka a nauč se časovat sloveso čekat str. 90 – obě tabulky si přepiš do sešitu.

Časování si procvič v pracovních sešitech str. 57/7 a str. 58/9.


Němčina

 • 27.4. – 30.4.

PROJEKT

 • Zpracujte ve WORDU – projekty budete odesílat na můj e-mail (případně je možné vypracovat na papír a do e-mailu ofotit či vypracovat v Powerpointu – můžete si tedy vybrat)
 • 1-2 (může být i více) strany s využitím obrázků (v případě powerpointu upravte dle potřeby), psát můžete česky (kdo chce, může zkusit německy, příp. česko-německy. Ale pozor, text musí být srozumitelný), odevzdat do 31. května 2020
 • Dříve jste si měli promyslet a vybrat téma týkající se Německa, Rakouska či Švýcarska. Záleží na vašich zájmech, zkušenostech a vědomostech – můžete vybírat z jakékoli oblasti. Nyní téma zpracujte, aby vznikl ucelený projekt s přehledem důležitých informací i pro někoho, kdo o něm moc neví. Využijte obrázky. Vyberte si formu, v níž budete projekt zpracovávat – WORD, Powerpoint či na papír a naskenovat/vyfotit a zaslat na e-mail: kata.kosova@seznam.cz
 • V případě jakýchkoli otázek k projektu či výuce mě neváhejte kontaktovat. Těším se na vaše výtvory!! :))
 • 4.5. – 7.5.

Tělesná výchova

Tvořivé práce