9B – seznam úkolů 8.6. – 12.6. + 15.6. – 19.6.

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA STŘEDNÍ ŠKOLY

8.6.2020pondělí PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY, 16.6.2020úterý ZVEŘEJNĚNÍ POŘADÍ UCHAZEČŮ, 23.6.2020úterý POSLEDNÍ DEN k odevzdání ZÁPISOVÉHO LÍSTKU

Už byste všichni měli mít doma dopis nebo mail z obou středních škol s vaším číslem, z jedné školy byste měli mít pozvánku k přijímacím zkouškám z ČJ a z M (test z ČJ bude na 70minut, z M na 85minut). Budou pouze jedny státní zkoušky, hotové testy střední škola zašle Centru, které je vyhodnotí a výsledek zašle na obě střední školy. SŠ nejpozději 16.6.2020 zveřejní pořadí přijatých i nepřijatých uchazečů, nepřijatým uchazečům pošlou dopis s ,,ROZHODNUTÍM O NEPŘIJETÍ“. Přijatí uchazeči mají 5 pracovních dní na odevzdání Zápisového lístku, t.j. nejpozději do 23.6.2020. Letos NELZE podat ODVOLÁNÍ proti nepřijetí ! Nepřijatí uchazeči mohou podat tzv. ŽÁDOST O VYDÁNÍ NOVÉHO ROZHODNUTÍ (formulář byste měli najít na stránkách střední školy), podává se řediteli školy nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí. V případě, že jste nevyhověli přijímacímu řízení, nemá smysl žádost podávat. Ředitel SŠ musí počkat na všechny došlé žádosti, nejdříve vyhoví těm, kteří se umístili výše v pořadí. Pokud potřebujete, pište na jana.ehlova@zssolnice.cz

Český jazyk

MLUVNICE: Pracovní sešit:  str. 52/cv. 1, 2, 3, 4, 5
str. 53/cv. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
str. 54/cv. 14, 15
str. 55/cv. 1, 2, 3
– projděte si interaktivní cvičení na této stránce.Matematika

 • 8.6. – 12.6.
  Známky na vysvědčení máte v DM Softwaru.

 • 15.6. – 19.6.

Zeměpis

 • 8.6. – 12.6.

15.6. – 19.6.

Olomoucký a Moravskoslezský kraj

Nastudovat text v učebnici str. 91, 92, 93, 94, 103, 104, 105, 106, 107. Vypracovat pracovní list. Odevzdat do 11. 6. 2020 do 22:00!!


Chemie

 • 8.6. – 12.6.

Známky jsou zapsané v systému, návrhy na vysvědčení jsou zadané (výsledná známka je odraz vaší práce během 6 týdnů ve škole a 12 týdnů práce doma). Někteří z vás mají o stupeň (nebo dva) známku horší, někteří se naopak zlepšili.
Touto cestou bych chtěla poděkovat všem, kteří pravidelně spolupracovali a  tato nová situace vás posune v dalším studiu.
R. Vaverková

 • 15.6. – 19.6.

Přírodopis

 • 8.6. – 12.6.

 • 15.6. – 19.6.

Dějepis

 • 8.6. – 12.6.
 • čas na dodělání si restů
 • nezapomeňte, že práci hodnotím

 • 15.6. – 19.6.
 • poslední šance na opravu známky

Fyzika


 • 15.6. – 19.6.

Angličtina

 • 8.6. – 12.6.

 • 15.6. – 19.6.

Výchova k občanství

 • 8.6. – 12.6.

 • 15.6. – 19.6.

Ruština

 • 8.6. – 12.6.

Nové úkoly neposílám. Podívejte se do klasifikace, co vám vychází na vysvědčení. Pokud se chcete zlepšit, pošlete mně 2 poslední úkoly /do češtiny přeložené 2 horoskopy a v ruštině povídání o sobě uč. str. 99/22b/. Termín: do pátku 12. 6.


 • 15.6. – 19.6.

Němčina

 • 8.6. – 12.6.

Někteří nemáte odevzdané úkoly, což by mohlo ovlivnit konečnou známku. Ozvěte se mi, můžeme tuto situaci ještě řešit. kata.kosova@seznam.cz

Mitzi und Maus si hrají na narozeniny

DDÚ: Stejně jako minulý týden, i nyní nabízím dobrovolný domácí úkol, za nějž můžete získat plusové body. Přikládám několik dokumentů s německým textem. Pokud se rozhodnete úkol splnit, tak si vyberete jeden z textů, který přeložíte. Nechci, abyste to „strčili“ do translatoru, ale abyste to zkusili sami s pomocí slovní zásoby, kterou již máte, slovníčkem z učebnice či internetu. Texty mají různou úroveň. Pomůže vám, když si text několikrát nahlas přečtete. Sledujte slovíčka, pomohou vám i názvy, některé fráze je možné odvodit z kontextu. Pokud se rozhodnete tento úkol splnit, tak to můžete brát i jako takovou vaši osobní výzvu. Překlady pošlete nejpozději do 21. 6. I kdybyste začali a nestihli text celý, tak to vůbec nevadí. Můžete poslat překlad celého textu, jeho část nebo shrnutí hlavních myšlenek. Nebojte se toho, cením i snahu :))

 • Meine Familie – nejjednodušší, jsou tam základní fráze; Österreich – složitější, ale velmi vám zde pomohou názvy a znalosti zeměpisu či dějepisu; Berlin – opět o krok složitější, tam je třeba pracovat se slovníkem, ale spoustu se dá vyrozumět z kontextu; Das Kutscherspiel – složité, ale je to takový úsměvný „pohádkový“ příběh

 • 15.6. – 19.6.

Tělesná výchova

Tvořivé práce