Přehled akcí na aktuální měsíc

Akce na červen
3.6.       Návštěva Knihovny Solnice 3.r
3.-7.6.   Zájezd do Anglie – vybraní 8.-9.r
5.6.       Schůzka budoucích prvňáčků
10.6.      Návštěva Škoda Auto – 8A – od 10.00
11.6.      Exkurze Praha – 7A
12.6.      Atletika Solnice – vybraní + 9.r
               Výletový den 1.r – 4.r
13.6.      Exkurze Praha – 7B
               Pasování na čtenáře v RK – 1.r
19.6.      Návštěva SPŠ RK – 8.r
20.6.      Obhajoby 9.r
               Nocování ve škole 3.r
21.6.      Koncert SLZA v KD Solnice
24.6.      Pedagogická rada
25.6.      Exkurze Orlické hory – 9.r
26.6.      Memoriál V.Martince – 1.-5.r
27.6.      Slavnostní vyřazení 9.r v Kvasinách
28.6.      Zakončení školního roku 2018-19