Přehled akcí na aktuální měsíc

Akce na září

1.9.     Zahájení školního roku

6.9.     Šmodrcha – L. Hejlík – 3.-4.r

7.9.     Informační schůzka 1.r

11.9.  Oslava 100 let budovy školy

 14. a 16.9.    Adaptační dny – 6.r

16.9.  Dopravní hřiště – 5.r

29.9.  Exkurzní den – 5.-9.r