Přehled akcí na aktuální měsíc

Akce na únor

6.2.  Divadlo HK – Romeo a Julie – 8.r

7.2.  Seminář Umění komunikace – vybraní učit.

8.2.  Sportovní den – 5.r-9.r

12.2.  Olympiáda v Aj RK – vybraní žáci
           Hudební soutěž Skřivánek (Opočno) – vybraní žáci

15.2.  Recitace – školní kolo – vybraní žáci

20.2.  Zeměpisná olympiáda RK – vybraní žáci

28.2.  Představení ZUŠ RK- 5.r-7.r

Školní družina

– Karneval v ŠD
   
– Beseda „Třídění odpadu“

– Zimní radovánky na sněhu