EU peníze školám

Základní škola Solnice zpracovala a odeslala tyto sady DUMů a učebních materiálů:

DUMy
Zeměpis 6. – 7. ročník
Zeměpis 8. – 9. ročník
Přírodopis 6. ročník
Přírodopis 8. ročník
Přírodopis 9. ročník
Dějepis 6. – 8. ročník
Hudební výchova 6. – 9. ročník
Pěstitelské práce 6. – 8. ročník
Svět práce 8. – 9. ročník
Fyzika 6. – 9. ročník
Fyzika 6. – 9. ročník
Matematika 6. – 9. ročník
Anglický jazyk 6 .- 9. ročník
Anglický jazyk 6. – 9. ročník
Anglický jazyk 6. – 9. ročník
Vlastivěda 4. – 5. ročník
Anglický jazyk 4. ročník
Český jazyk 2. ročník
Český jazyk 1. – 2. ročník
Matematika 3. – 5. ročník
Přírodověda 4. – 5. ročník

Učební materiály
Český jazyk 2. – 3. ročník
Prvouka 3. ročník
Matematika 6. – 9. ročník
Český jazyk 6. – 9. ročník

Pokud máte o tyto materiály zájem, napište na adresu reditelna@zssolnice.cz