Školní družina

Provoz ŠD je od 6:20 – 7:45, od 11:40 – 16:00 hodin.

Telefonní čísla ŠD:
603 997 730 p. vych. Tereza Felcánová – I. oddělení – 1. A + 1.B
731 757 786 p. vych. Milada Bartošová – II. oddělení – 2. A + 3.třída
732 302 602 p. vych. Bc. Renata Netíková – III. oddělení – 2. B + 3.třída

 • Vyplněný zápisní lístek

 • Poplatek ve výši 500,- Kč za období září – leden do 30. září a ve výši 500,- Kč za období únor – červen do 28. února (platí se ve dvou platbách na číslo účtu 1244216339/0800, do poznámky označit ŠD, jméno a třídu dítěte).

 • Převlečení na ven v tašce, PITÍ A SVAČINKU. Dvoje bačkory musí mít děti navštěvující ranní školní družinu, děti z  I. a III. oddělení a děti navštěvující ŠD po 14:30 hod.

 • DŘÍVĚJŠÍ ODCHOD dítěte ze ŠD sdělí rodiče vychovatelce POUZE PÍSEMNĚ NA SAMOSTATNÉ OMLUVENCE, která bude obsahovat datum, jméno a podpis rodičů. Na základě telefonického zavolání NEBUDE VAŠE DÍTĚ OMLUVENO ZE ŠD.

 • ODCHODY ze ŠD jsou stanoveny do 13.15 hod., pak od 14.30 hod. a později.

I. oddělení je stále v budově ŠD
II. oddělení je ve 2. A třídě a od 14:45 hodin v budově ŠD
III. oddělení je stále v budově ŠD

 • V ŠD není dovoleno používat mobilní telefon, chytré hodinky, tablet ani jiné elektron. hry. Pokud dítě potřebuje mobilní telefon z důvodu nezbytné komunikace s rodiči, informují o tom rodiče vychovatelku a dohodnou si pravidla telefonování.

 • Cenné předměty (mobil, finanční hotovost atd.) a hračky si žák nosí do ŠD na vlastní nebezpečí a zodpovědnost. V případě potřeby si žák může výše zmíněné uložit u paní vychovatelky.
 • Domácí příprava v ŠD je možná po dohodě s rodiči po 15. hodině.

 • Z hygienických a provozních důvodů není povolen vstup rodičů do herny ŠD.

 • Veškeré info o ŠD sledujte na str. školy pod odkazem Školní družina. Zde najdete také kompletní školní řád

Rodiče, sledujte prosím informace v ZELENÉM ZÁPISNÍKU ŠD.

Telefony jsou v době provozu zařízení

 

Řád školní družiny ke stažení zde.
Řád školní družiny

Kritéria přijímání dětí do školní družiny pro školní rok 2018-2019 jsou ke stažení zde.
Kritéria přijetí do ŠD 19-20

 

Aktuality

 
    
 • Zvířátkový týden
  První říjnový týden byl ve školní družině opravdu veselý. Jelikož na 4.října připadá svátek zvířat, i my jsme se zapojili a veškeré družinové dění věnovali právě jim. Na začátku jsme si vysvětlili původ svátku, jež vznikl na počest světce Františka
 • Sběr kaštanů
  Vyhlašujeme SBĚR KAŠTANŮ, ŽALUDŮ, BUKVIC a JEŘABIN pro zvířátka na zimu. Vše přinášejte  do školní družiny, odkud budou dobrůtky předány panu myslivci.
 • Září ve družině
  Máme za sebou první měsíc školního roku, tedy září ve školní družině. Po přivítání prvňáčků jsme začali společně poznávat nové kamarády, prostředí družiny a její fungování. Počasí nám přálo, proto jsme hodně času prožili venku na hřišti u školy nebo
 • Stolní tenis
  Ve středu 25.9.2019 nebude kroužek stolního
 • Placení ŠD
  Připomínáme rodičům dětí navštěvujících družinu, aby ji nezapomněli do konce září zaplatit. Poplatek 500,-Kč na pololetí lze zaslat elektronicky na číslo účtu školy ( uveďte jméno dítěte, třídu a název školní družina) nebo zaplaťe u paní účetní v