preloader

Organizace prvního týdne

1. září 2021

Žáci 2. – 9. ročníků budou nejdříve otestováni v 8.00. Poté žáci 1.-5 třídy s třídním učitelem odejdou na slavnostní zahájení a přivítání prvňáčků v 8.30 na školním dvoře. Výuka končí v 9.30 hod. Možnost oběda od 9.30 hod.
Ranní školní družina od 1.9.2021 funguje v plném režimu 6.20 až 16.00 hod

2. září 2021

Žáci 1. třídy se otestují. První dvě vyučovací hodiny jsou třídnické, dále se učí dle rozvrhu bez odpolední výuky.

Od 3. září 2021 probíhá výuka dle standartního rozvrhu

Pozn. Žáci, kteří nově nastupují do vyšších ročníků naší školy, jsou srdečně zváni na návštěvu školy v úterý 31.8.2021 od 9.00 hod. Těšíme se na vás. 😊

Přejeme všem úspěšný nový školní rok
vedení a zaměstnanci školy

Comments are closed