preloader

Centrum volného času

Nabídka kroužků NELIN (NEBUĎ LÍNÝ) ZŠ Solnice

ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 – 2. pololetí od 26. září 2022

SPORT

KROUŽEK LEKTOR VĚK ČAS CENA
Stolní tenis p. Stieber 1.– 3. ročník St 13:00 – 13:45 500,-
Florbal M. Kozel 1.– 4. ročník Út 14:30 – 15:15 500,-
Florbal M. Kozel 5.– 9. ročník Út 15:30 – 16:15 500,-
Sportovní hry A. Kozlová 1. – 2. ročník Pá 14:30 – 15:15 500,-
Taneční 1. N. Šabatová 1.– 2. ročník Pá 14:00 – 14:45 500,-
Taneční 2. N. Šabatová 3.– 5. ročník Pá 15:00 – 15:45 500,-
Základy atletiky P. Letenská 3.– 4. ročník Po 15:30 – 16:30 500,-
Atletika D. Pross 5.– 9. ročník Po 16:30 – 18:00 500,-

 

ESTETICKOVÝCHOVNÉ

Technicko – modelářský R. Kovář 3.– 5. ročník Pá 13:00 – 14:30
1x za 14 dní
(sudý týden)
500,-
Veselé vyrábění E. Jindrová 1.– 3. ročník Po 13:00 – 14:30 1x za 14 dní
(lichý týden)
500,-
Keramika I. Nosková 2. – 3. ročník St 13:00 – 14:30
1x za 14 dní
(sudý týden)
600,-
Keramika I. Nosková 4.– 9. ročník St 14:30 – 15:30
1x za 14 dní
(sudý týden)
600,- 
Vaření K. Macháčková 1.– 9. ročník Po 13:00 – 14:30
1x za 14 dní
(sudý týden)
500,- + potraviny
Švadlenky 1. H. Dýčková 1.– 3. ročník Út 13:00 – 14:30
1x za 14 dní
(lichý týden)
500,-
Kytara J. Hanusová 4.– 9. ročník dle dohody 45 min. – 1400,-

 

NAUČNÉ

Počítače K. Macháčková 1.– 9. ročník Po 14:45 – 16:15
1x za 14 dní
(sudý týden)
500,-
Zábavná věda N. Kubíčková 1.– 5. ročník Čt 14:30 – 16:00
1x za 14 dní
(sudý týden)
500,-
Hravá angličtina A. Švorcová 1. ročník Po 12:00 – 12:45  500,-
Příprava na přijímací zkoušky – M K. Klofáčová
I. Králová
9. ročník listopad 2022 – duben 2023
dle dohody
600,-
Příprava na přijímací zkoušky – Čj K. Faltová
M. Povolná
9. ročník listopad 2022 – duben 2023
dle dohody
600,-

Děti ze ZŠ Solnice mohou navštěvovat i kroužky, které nabízí:

 

Rychnovský pěvecký sbor ROLNIČKA Pá 12:45 – 13:30  Lucie Martinů

Příchod a odchod dětí z družiny a do družiny zajišťuje škola.

 

SK Solnice, z. s. KUŽELKY St 13:30 -16:30  Martin Kozel
724 775 972
SK Solnice, z. s. FOTBAL Po a Pá
16:30 – 17:30
Miloš Gajda
777 700 605
Místní organizace ČRS Solnice RYBÁŘSKÝ KROUŽEK Po 14:30 – 15:30

Bohuslav Michalička
731 921 802
Jaz. škola Atlanta ANGLICKÝ JAZYK Pá 13:30 – 14:15 Králíčkovi 721 197 781
Tenis Kvasiny TENIS dle dohody Milan Nosek     736 288 321
Volejbal Kvasiny VOLEJBAL Út – Pá
17:00 – 18:30
Martin Moravec 603 778 913

Příchod a odchod dětí na kroužek, který nezajišťuje ZŠ Solnice si rodiče zajišťují sami. Placení kroužku probíhá vždy u dané organizace.

 Tamara Kozlová – tel. 725 241 229

Zde si můžete stáhnout přihlášku.