preloader

Centrum volného času

Nabídka kroužků NELIN (NEBUĎ LÍNÝ) ZŠ Solnice

ŠKOLNÍ ROK 2023/2024 – 1. pololetí od 2.října

SPORT

KROUŽEK LEKTOR VĚK ČAS CENA
Stolní tenis p. Stieber 1.– 2. ročník St 13:00 – 13:45 500,-
Florbal M. Kozel 1.– 4. ročník Čt 15:30 – 16:15 500,-
Florbal M. Kozel 5.– 9. ročník Čt 16:30 – 17:15 500,-
Sportíci A. Kozlová 1. – 3. ročník St 15:30 – 16:15 500,-
Taneční 1. N. Šabatová 1.– 2. ročník Pá 13:00 – 13:45 500,-
Taneční 2. N. Šabatová 3.– 5. ročník Pá 14:00 – 14:45 500,-
Základy atletiky P. Letenská 3.– 4. ročník Po 15:30 – 16:15 500,-
Atletika D. Pross 5.– 9. ročník Po 16:30 – 17:15 500,-
Turistický kroužek I. Šklíbová 1.- 5. ročník 1x v měsíci -sobota 500,-

 

ESTETICKOVÝCHOVNÉ

Technicko – modelářský R. Kovář 4.– 9. ročník Pá 13:00 – 14:30
1x za 14 dní
(sudý týden)
500,-
Veselé vyrábění M. Klapalová 1.– 5. ročník Pá 13:00 – 14:30 1x za 14 dní
(lichý týden)
500,-
Keramika I. Nosková 2. – 3. ročník St 13:00 – 14:30
1x za 14 dní
(sudý týden)
600,-
Keramika I. Nosková 4.– 9. ročník St 14:30 – 16:00
1x za 14 dní
(sudý týden)
600,- 
Vaření K. Macháčková 2.– 9. ročník Pá 13:00 – 14:30
1x za 14 dní
(sudý týden)
500,- + potraviny
Švadlenky  P. Jakicová 4.– 9. ročník Pá 13:30 – 15:00
1x za 14 dní
(lichý týden)
500,-
Kytara J. Hanusová 4.– 9. ročník dle dohody 45 min. – 1400,-

 

NAUČNÉ

Počítače K. Macháčková 1.– 9. ročník Pá 15:00 – 15:45 500,-
Zábavná věda P. Letenská 1.– 4. ročník Čt 14:30 – 16:00
1x za 14 dní
(sudý týden)
500,-
Hravá angličtina M. Klapalová 1. ročník Pá 12:15 – 13:00 500,-
Příprava na přijímací zkoušky – M Z. Kubínová 9. ročník listopad 2023 – duben 2024
dle dohody
600,-
Příprava na přijímací zkoušky – Čj M. Povolná 9. ročník listopad 2023 – duben 2024
dle dohody
600,-

Děti ze ZŠ Solnice mohou navštěvovat i kroužky, které nabízí:

 

Rychnovský pěvecký sbor ROLNIČKA Pá 12:15 – 13:00  Soňa Förstlová

Příchod a odchod dětí z družiny a do družiny zajišťuje škola.

 

SK Solnice, z. s. KUŽELKY St 13:30 -16:30  Martin Kozel
724 775 972
SK Solnice, z. s. FOTBAL Po a Pá
16:30 – 17:30
Miloš Gajda
777 700 605
Místní organizace ČRS Solnice RYBÁŘSKÝ KROUŽEK Po 14:30 – 15:30

 

 

Bohuslav Michalička
731 921 802
Jaz. škola Atlanta ANGLICKÝ JAZYK Pá 13:30 – 14:15 Králíčkovi 721 197 781
Tenis Kvasiny TENIS dle dohody Milan Nosek     736 288 321
Volejbal Kvasiny VOLEJBAL Út – Pá
17:00 – 18:30
Martin Moravec 603 778 913

Příchod a odchod dětí na kroužek, který nezajišťuje ZŠ Solnice si rodiče zajišťují sami. Placení kroužku probíhá vždy u dané organizace.

 Tamara Kozlová – tel. 725 241 229

Zde si můžete stáhnout přihlášku.