preloader

Přehled pracovníků

  • Home
  • Přehled pracovníků

Vedení školy

Mgr. Luboš Klapal,
ředitel (Kla)

Aprobace: M - Aj - Inf
Učí ve školním roce: Aj, Inf
Email: reditelna@zssolnice.cz

Mgr. Lenka Hovorková,
zást. (Hov)

Aprobace: 1. stupeň
Učí ve školním roce: Aj, M, Sp
Email: lenka.hovorkova@zssolnice.czUčitelé prvního stupně

Petra Jakicová,
(Jaki)

Aprobace: 1. stupeň
Učí ve školním roce: Hv, Inf
Email: petra.jakicova@zssolnice.cz

Mgr. Milena Handová,
(Hnd)

Aprobace: 1. stupeň
Učí ve školním roce: 1. stupeň
Email: milena.handova@zssolnice.cz

Mgr. Jana Hanusová,
(Hns)

Aprobace: 1. stupeň
Učí ve školním roce: 1. stupeň
Email: jana.hanusova@zssolnice.cz

Mgr. Vendula Kuncová,
(Knc)

Aprobace: 1. stupeň
Učí ve školním roce: 1. stupeň
Email: vendula.kuncova@zssolnice.cz

Mgr. Miroslava Marčíková,
(Ma)

Aprobace: 1. stupeň
Učí ve školním roce: 1. stupeň, Aj
Email: miroslava.marcikova@zssolnice.cz

Mgr. Hana Smažíková,
(Sma)

Aprobace: 1. stupeň
Učí ve školním roce: 1. stupeň
Email: hana.smazikova@zssolnice.cz

Mgr. Jana Škopová,
(Ško)

Aprobace: 1. stupeň
Učí ve školním roce: 1. stupeň
Email: jana.skopova@zssolnice.cz

Mgr. Adam Ježek,
(Jež)

Aprobace: 1. stupeň
Učí ve školním roce: 1. stupeň
Email: adam.jezek@zssolnice.cz

Mgr. Jana Ehlová,
VP (Ehl)

Aprobace: 1. stupeň + Tv
Učí ve školním roce: Sp, Tvp, Tv, Uv
Email: jana.ehlova@zssolnice.cz

Mgr. Eva Štréglová,
(Štr)

Aprobace: Speciální pedagogika, 1. stupeň
Učí ve školním roce: 1. stupeň
Email: eva.streglova@zssolnice.czUčitelé druhého stupně

Mgr. Bohdana Hégrová,
(Heg)

Aprobace: Aj - Rj
Učí ve školním roce: Aj, Rj
Email: bohdana.hegrova@zssolnice.cz

Mgr. Pavel Šreibr,
(Šre)

Aprobace: D - Vv - Rj
Učí ve školním roce: D, Čj, Rj, Uv, Vo
Email: pavel.sreibr@zssolnice.cz

Mgr. Iva Králová,
(Kra)

Aprobace: M - Sp
Učí ve školním roce: M, Sp, F, 1. stupeň
Email: iva.kralova@zssolnice.cz

RNDr. Zdeňka Kubínová,
(Kub)

Aprobace: M - Z
Učí ve školním roce: M, Z, Vo
Email: zdenka.kubinova@zssolnice.cz

Mgr. Kateřina Klofáčová,
(Klo)

Aprobace: M - Z
Učí ve školním roce: M, Z, Vv
Email: katerina.klofacova@zssolnice.cz

Mgr. Gabriela Čtvrtečková,
(Čtv)

Aprobace: Nj - Ov
Učí ve školním roce: Čj, Nj, Aj, Vo, D, Vv
Email: gabriela.ctvrteckova@zssolnice.cz

Mgr. Renata Vaverková,
(Vav)

Aprobace: Př - Ch - Z
Učí ve školním roce: 1. stupeň, Př, Env, Ch
Email: renata.vaverkova@zssolnice.cz

Mgr. Hana Jakubcová,
(Jak)

Aprobace: Př - Zzv
Učí ve školním roce: Př, Sp
Email: hana.jakubcova@zssolnice.cz

Mgr. Bc. Vendula Macháčková,
(Mach)

Aprobace: Rj - Vv - EtV - Spec. ped.
Učí ve školním roce: Čj, Rj, Inf, D, Vo, Vv, Sp, Dgf
Email: vendula.machackova@zssolnice.cz

Mgr. Kristýna Rykrová,
(Ryk)

Aprobace: Speciální pedagogika
Učí ve školním roce: SPP
Email: kristyna.rykrova@zssolnice.cz

Mgr. Jan Souček,
(Sou)

Aprobace: Tv - Ov
Učí ve školním roce: Tv, F, Zdv, Sp, Tp, Sh
Email: jan.soucek@zssolnice.cz

Mgr. Markéta Doubravová
(Dou)

Aprobace: Čj - Tv
Učí ve školním roce: Čj, Tv
Email: marketa.doubravova@zssolnice.cz

Monika Povolná,
(Pov)

Aprobace: Čj, Ov
Učí ve školním roce: Čj, Sp, Vv, Uv, Zdv
Email: monika.povolna@zssolnice.czVychovatelky školní družiny

Bc. Renata Netíková,
(Net)

Aprobace: Pedagogika volného času
Učí ve školním roce: Vychovatelka ŠD, Čj
Email: renata.netikova@zssolnice.cz

Tereza Felcánová,
(Fel)

Aprobace: vychovatelství
Učí ve školním roce: Vychovatelka ŠD
Email:tereza.felcanova@zssolnice.cz

Milada Bartošová,
(Bar)

Aprobace: vychovatelství
Učí ve školním roce: Vychovatelka ŠD
Email:milada.bartosova@zssolnice.czPracovníci školy

Šolcová Milena

Funkce: účetní, mzdová účetní

Velinská Zdeňka

Funkce: uklízečka

Zemanová Marcela

Funkce: uklízečka

Bednářová Naděžda

Funkce: vedoucí stravování

Kádová Miroslava

Funkce: uklízečka

Kádová Věra

Funkce: administrativní pracovnice ŠJ

Mičkechová Lenka

Funkce: kuchařka, uklízečka

Krejčíková Barbora

Funkce: kuchařka

Marková Miloslava

Funkce: kuchařka

Štecherová Simona

Funkce: kuchařka