preloader

Organizace roku

Organizace školního roku 2023 – 2024

Vyučování ve školním roce 2023/2024 začne ve všech základních školách, středních
školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 4. září 2023.
Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023.
Vánoční prázdniny začínají v sobotu 23. prosince 2023 a končí v úterý 2. ledna 2024.
Vyučování začne ve středu 3. ledna 2024.
Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno ve středu 31. ledna 2024.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2024.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou v okrese Rychnov nad Kněžnou v období od 4. března do 10. března 2024.                                        

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 28. března 2024.
Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2024.
Hlavní prázdniny trvají od 29. června 2024 do 1. září 2024.
Vyučování ve školním roce 2024/2025 začne v pondělí 2. září 2024.

Zápis do 1. ročníku – středa 17. dubna 2024 od 14:00 hodin. 

Termíny porad a schůzek
Pedagogické rady:  13. 11. 2023
                                    22. 1. 2024
                                     8. 4. 2024
                                   24. 6. 2024  

Porady, informační  pravidelné porady každé poslední pondělí v měsíci od 14:00 hod. 

První stupeň má pracovní porady každé předposlední pondělí v měsíci.

Konzultace:  14.11.2023 v  15:30 hod.
                         7
.5.2024 v  15:30 hod.

Dle uvážení třídního učitele je možné svolat třídní schůzku jeho třídy kdykoliv po projednání s vedením školy.