preloader

Mladý vynálezce

  • Home
  • Mladý vynálezce

V této rubrice vás budeme každoročně seznamovat s novými ročníky projektu Mladý vynálezce

2012/2013

2016/2017

Žáci naší školy opět jeden týden bádali a vynalézali. Tento rok to byli nově sedmáci a svého úkolu se zhostili vskutku skvěle. Vlastní prezentaci vynálezů přihlíželi krom spolužáků a pedagogického sboru také zástupci Královehradeckého kraje a společnosti Czechinvest. To že je celá akce Mladý vynálezce velmi zaujala, si můžete přečíst v přiložených odkaze na články které o celém projektu napsali.

http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/tiskove-centrum/aktuality1/mladi-vynalezci-se-ukazali-v-solnici-103066
http://www.czechinvest.org/czechinvest-ocenil-talentovane-zaky-v-soutezi-mlady-vynalezce

2017/2018

https://www.proinovace.cz/cs/o-nas/novinky/czechinvest-ocenil-talentovane-zaky-v-soutezi-mlady-vynalezce-10372

https://www.czechinvest.org/cz/Homepage/Novinky/Cerven-2018/V-Solnici-na-Kralovehradecku-byli-oceneni-mladi-vynalezci

Ve dnech 20.-22. června 2018 se čtyři vybraní žáci Martin Kozel, Mikuláš Ježek, Viktorie Jablonská, Pavla Jirešová zúčastnili výstavy zaměřené na propagaci obchodu, investorů, výzkumných pracovišť, inovačních firem, vysokých a středních škol, mladých tvůrců a výrobců hledajících zajímavá inovační řešení resp. podněty čekající na zavedení do praxe. Žáci zde vystavovali své vynálezy z programu „Mladý vynálezce“.

2018/2019

Ve dnech 27. – 31. května se na naší škole uskutečnil tradiční program Mladý vynálezce. V tomto programu se žáci ze sedmých tříd učili, jak odhalovat a zkoumat svět kolem sebe a jak něco zlepšit. Žáci  pracovali společně v týmu za asistence pracovníků z Aridu, případně učitelů. Ve čtvrtek navštívil naše mladé vynálezce hejtman Královehradeckého kraje PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Žáci měli možnost ho seznámit se svými nápady.  Poslední den se v 11:00 uskutečnilo Tržiště nápadů, na kterém se sešla celá škola a mladí vynálezci prezentovali svoje nápady. Porota vyhodnotila jako nejlepší nápad Samodobíjecí boty (Marek Dyntera 7.B), nejlepší plakát Držák na telefon (Denisa Štencarová 7.A) a nejlepší prezentaci nápadu BTMNcoin (Nicolas Morávek 7.B). Vybraní žáci se v září zúčastní oslav stého výročí založení patentového úřadu v Praze.

https://www.youtube.com/watch?v=4FaEzTBOv38