preloader

Informace k příjímání na SŠ

 • Home
 • Informace k příjímání na SŠ

Informace o oborech, školách a uplatnění absolventů ve všech souvislostech

www.infoabsolvent.cz 

 • zde najdete úplnou vzdělávací nabídku všech středních a vyšších odborných škol v ČR s množstvím informací o každé škole i oboru vzdělání (kontakt, www stránky, mail, vybavení, velikost školy, školné, vyučované jazyky, dny otevřených dveří apod.) i oboru vzdělání (přihlášení/přijatí, název ŠVP, délka studia, údaje o přijímacích zkouškách, výuce jazyků, IT, profil a uplatnění absolventa, potřeba PLP a možnosti studia zdravotně postižených žáků), i obory vzdělání podle druhu postižení
  Na www.infoabsolvent.cz rovněž najdete
  – informace o uplatnění absolventů, požadavcích zaměstnavatelů, nezaměstnanosti absolventů a další,
  – filmového průvodce světem práce, který pomáhá při rozhodování o volbě povolání,
  – poradce žákům, kteří mají problémy s učením a hrozí jim odchod ze školy,
  – údaje o vzdělávací nabídce vysokých škol.

www.atlasskolstvi.cz/stredni-skoly

 • zde najdete všechny základní školy, střední školy, vyšší odborné školy, jazykové a vysoké školy v ČR s informacemi o každé škole (zejména konktakty, cizí jazyky, ubytování, stravování,…), o nabízených oborech vzdělání (zaměření, přihlášení/přijatí, délka studia, údaje o přijímacích zkouškách, potřeba PLP a možnosti studia zdravotně postižených žáků) nebo programech na vysokých školách

www.stredniskoly.cz  

Nejaktuálnější informace k přihláškám a přijímacím řízením na SŠ od 1.1.2024 najdete na:

 • zde najdete veškeré informace k podávání přihlášek na SŠ, najdete tu všechny termíny, videonávod k podání přihlášky, algoritmus přijímání žáků na SŠ, atd.
 • na úvodní web. stránce je odkaz do přihlašovacího systému DiPSy, a možnost procvičovat testy na JPZ  www.prihlaskynastredni.cz

Rodiče – Přihlášky na střední školy 2024 (prihlaskynastredni.cz)

Přijímací zkoušky do maturitních oborů mohou žáci trénovat na:

www.cermat.cz

Další informace k přijímacímu řízení na střední školy

· Informace MŠMT k přijímání na SŠ a konzervatoře