preloader

Informace k příjímání na SŠ

  • Home
  • Informace k příjímání na SŠ

Informace o oborech, školách a uplatnění absolventů ve všech souvislostech

Na www.infoabsolvent.cz najdete především úplnou vzdělávací nabídku všech středních a vyšších odborných škol v ČR s množstvím informací o každé škole i oboru vzdělání
– vychází se z rejstříku škol, soustavy rámcových vzdělávacích programů, jsou uváděny i názvy školních vzdělávacích programů,
– je uvedeno asi 35 údajů o každé škole (telefony, www stránky, maily, vybavení, velikost školy, školné, vyučované jazyky, dny otevřených dveří apod.)
– je uvedeno asi 40 údajů o každém nabízeném oboru (přihlášení/přijatí, název ŠVP, délka studia, údaje o přijímacích zkouškách, školné, údaje o výuce jazyků, údaje o výuce IT, profil a uplatnění absolventa, rozvržení učiva, obsah vzdělání),
– velmi významné jsou podrobnosti o možnostech studia zdravotně postižených žáků (obory podle druhu postižení, druh integrace apod.).

Na www.infoabsolvent.cz rovněž najdete
– informace o uplatnění absolventů, požadavcích zaměstnavatelů, nezaměstnanosti absolventů a další,
– filmového průvodce světem práce, který pomáhá při rozhodování o volbě povolání,
– poradce žákům, kteří mají problémy s učením a hrozí jim odchod ze školy,
– údaje o vzdělávací nabídce vysokých škol.

Uvedený informační systém byl vytvořen v Národním ústavu odborného vzdělávání v rámci systémového projektu ministerstva školství VIP Kariéra a je nejrozsáhlejším a nejúplnějším informačním systémem s plně aktuálními daty. Systém je pravidelně inovován a  bude v dalších letech výrazně rozšířen v rámci pokračování projektu VIP Kariéra II – Kariérové poradenství.

Předvyplněné přihlášky naši žáci obdrží s pololetním vysvědčením.

Bližší informace k přijímacímu řízení na střední školy

· Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání
· Informace MŠMT k přijímání na SŠ a konzervatoře
· Informace MŠMT k podpůrným opatřením při přijímacím řízení
· Specifikace požadavků pro jednotné testy z českého jazyka a literatury
· Specifikace požadavků pro jednotné testy z matematiky
· Desatero k přijímání na SŠ
· www.cermat.cz
· www.atlasskolstvi.cz/stredni-skoly
· www.stredniskoly.cz

Zápisový lístek