preloader

Přehled akcí na aktuální měsíc

Akce na květen 

7.5. Fotbal RK (vybraní1.-3.roč)

     Konzultace od 15.30 – 18.00

9.5. Návštěva ZŠ Bílý Újezd

10.5. Štafetový běh Dobruška (vybraní 1.-5.r)

13.-17.5. Týden dřeva 1.st.

14.5. Vybíjená – 5.roč.

15.5. Atletika Kostelec (vybraní 8.-9.r)

17.5. Atletika Kostelec (vybraní 6.-7.r)

20.-24.5. Vynálezce (vybraní 7.roč)

           Solnické hrátky mezi řádky

20.5. Preventivní program – 5A, 6B

      OVOV – krajské kolo (vybraní)

28.5. Výlet Kutná Hora – 8.roč.

      Villa Nova Uhřínov – 4.r

29.5. Sběr papíru

30.5. Výlet Praha – 5.A
      Dlouhé stráně – 9.r