preloader

Školní družina

ORGANIZACE ŠKOLNÍ DRUŽINY

 • Provoz ŠD je od 6:20 – 7:45, od 11:40 – 16:00 hodin.

Telefonní čísla ŠD:

 • 732 302 602 vych. Renata Netíková – I. oddělení – 1.A + 3.tř.
 • 603 997 730 vych. Tereza Felcánová – II. oddělení – 1.B + 3.tř
 • 731 757 786 vych. Milada Bartošová – III. oddělení – 2.A + 2.B
 • Vyplněný zápisní lístek
  Podpis rodičů i na druhé straně pod odchody dětí a při každé změně v zápisovém lístku během školního roku.
 • Poplatek ve výši 500,- Kč za období září – leden do 30. září. Poplatek ve výši 500,- Kč za období únor – červen do 28. února. 

Platí se ve dvou platbách na číslo účtu – 296809625/0300 (do poznámky označit ŠD, jméno a třídu dítěte).

 • Z provozních a hygienických důvodů není rodičům doporučen vstup do budovy školy.
  Vyzvedávání dětí probíhá:
 • přes zazvonění na videotelefon ve vstupním vestibulu do ŠD. Toto nařízení platí pro I. a II. oddělení stále, od 15:00 se toto nařízení týká i dětí z III. oddělení, které se přemístí ze třídy do družinové herny
 • na základě telefonického zavolání příslušné paní vychovatelce a jeho osobním vyzvednutí  
 • ODCHODY ze ŠD jsou stanoveny do 13.00 hod., pak od 14.30 hod. a později.
  I. oddělení je stále v budově ŠD
  II. oddělení je stále v budově ŠD
  III. oddělení je ve škole v jazykové učebně a od 15:00 hodin v budově ŠD
 • DŘÍVĚJŠÍ ODCHOD dítěte ze ŠD sdělí rodiče vychovatelce POUZE PÍSEMNĚ NA SAMOSTATNÉ OMLUVENCE, která bude obsahovat datum, jméno a podpis rodičů. Na základě telefonického zavolání NEBUDE VAŠE DÍTĚ UVOLNĚNO ZE ŠD.  
 • Převlečení na ven v tašce, PITÍ A SVAČINKU. Dvoje bačkory musí mít děti navštěvující ranní školní družinu, děti z I. a II. oddělení a děti, které se přestěhují odpoledne ze třídy do družinové herny.
 • V ŠD není dovoleno používat mobilní telefon, chytré hodinky, tablet ani jiné elektron. hry. Pokud dítě potřebuje mobilní telefon z důvodu nezbytné komunikace s rodiči, informují o tom rodiče vychovatelku a dohodnou si pravidla telefonování.
 • Cenné předměty (mobil, finanční hotovost atd.) a hračky si žák nosí do ŠD na vlastní nebezpečí a zodpovědnost. V případě potřeby si žák může výše zmíněné uložit u paní vychovatelky.
 • Domácí příprava v ŠD je možná po dohodě s rodiči po 15. hodině.

Rodiče, sledujte prosím informace v béžovém ZÁPISNÍKU ŠD.

Řád školní družiny ke stažení zde.
Vnitřní řád školní družiny

Kritéria přijímání dětí do školní družiny pro aktuální školní rok jsou ke stažení zde.
Kritéria přijetí do ŠD 23-24

Aktuality

 
    
 • Velikonoční prázdniny
  Od čtvrtka 28.3. do pondělí 1.4.2024 jsou velikonoční prázdniny. V této době bude školní družina
 • Karneval ve ŠD
  Třetí oddělení (2.A + 2.B) má karneval ve čtvrtek 22.února. Karneval v prvním a druhém oddělení (1.A,B + 3.třída) proběhne v pondělí 26.února. Masky a drobné občerstvení
 • Jarní prázdniny
  V týdnu od 4. do 10.března 2024 jsou jarní prázdniny. V této době je školní družina
 • Placení družiny a zájmových kroužků na 2.pololetí školního roku 2023-24
  Prosíme rodiče, aby do konce února zaplatili poplatek za družinu (500,-Kč) a zájmové kroužky. Veškeré informace naleznete v Zápisníku ŠD a v nabídce kroužků na 2.pololetí. Do poznámek uveďte příjmení dítěte, třídu a ŠD nebo název kroužku. Na
 • Info ze ŠD
  Od ledna zahajujeme ve školní družině sběr usušené pomerančové kůry. Děti ji mohou kdykoli přinášet zváženou do ŠD. Akce potrvá přibližně do dubna a o jejím ukončení vás budeme informovat. V pátek 2. února 2024 jsou pololetní prázdniny. V tento