preloader

Dokumenty ke stažení

  • Home
  • Dokumenty ke stažení

Na základě zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a na základě Rámcového vzdělávacího programu pro základní školy zpracovala naše škola vlastní školní vzdělávací program s názvem Moje škola.

Dokumenty ke stažení