preloader
hero3 after

Školní jídelna

       494 596 482, 731 224 314, 739 079 095

       jidelna@zssolnice.cz

Žákovský web

Školní družina

732 302 602 vych. Renata Netíková
I. oddělení – 1.A + 3.tř.
603 997 730 vych. Tereza Felcánová
II. oddělení – 1.B + 3.tř.
731 757 786 vych. Milada Bartošová
III. oddělení – 2.A + 2.B
ZS Solnice
ZS Solnice
ZS Solnice
ZS Solnice
ZS Solnice
ZS Solnice
ZS Solnice
ZS Solnice
ZS Solnice
ZS Solnice
ZS Solnice
ZS Solnice
ZS Solnice
ZS Solnice
ZS Solnice
ZS Solnice
ZS Solnice
ZS Solnice
ZS Solnice
ZS Solnice
ZS Solnice
ZS Solnice
ZS Solnice
ZS Solnice
ZS Solnice
ZS Solnice
t 2

24

Učitelů

process2 4

101

Let zkušeností

process 2

324

Zapsaných žáků

process2 3

15

Tříd celkem

V naší škole

se účastníme mnoha projektů (podporovaných evropskou unií)

busket ball

Šablony II. (ukončeno)

zaměřen na kombinaci témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí, žáků, účastníků, extrakulikulárních/rozvojových aktivit, spolupráce s rodiči, žáky spolupráce s veřejností.

halicopter

Šablony III (ukončeno)

zaměřen na kombinaci témat: personální podpora, společné vzdělávání dětí, žáků, účastníků, spolupráce s rodiči dětí, žáků, účastníků, spolupráce s veřejností.

bottle 1

Šablony - OP JAK (probíhá)

kombinuje témata: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči.

Holcicka s knizkou_250px_2

Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji II (probíhá)

podpořit zkvalitnění škol, procesu vzdělávání a odborně – vzdělanostní úrovně pedagogických pracovníků a vytvoření kvalitního a motivujícího prostředí pro jejich rozvoj.

rocket 2

Modernizace vybavení učebny informatiky pro zkvalitnění výuky (ukončeno)

zvýšení kvality výuky a zajištění adekvátní vybavenosti ZŠ Solnice ICT technologiemi pro výuku předmětů Informatika, Anglický jazyk a Technická praktika. Více...

sun 5

Erasmus + (probíhá)

Cílem projektu bylo zvýšení jazykových a metodických kompetencí našich vyučující na prvním stupni. Po stránce jazykové nám šlo zejména o to, aby se učitelé stali kvalitním mluvním vzorem pro žáky, užívali vhodnou výslovnost a plynule a jednoduše se při vyučování vyjadřovali. Více...

leaves

Podpora řemesel na ZŠ Solnice a vybavení učebny fyziky (ukončeno)

Cílem projektu je dovybavení celkem pěti odborných učeben – učebny technických prací, šicí dílny a žákovské kuchyňky. Více...

ZS Solnice