preloader
hero3 after

Školní jídelna

       494 596 482, 731 224 314, 739 079 095

       jidelna@zssolnice.cz

Žákovský web

Školní družina

603 997 730 vych. Tereza Felcánová
I. oddělení – 1.A + 1.B
732 302 602 vych. Renata Netíková
II. oddělení – 2.tř.
731 757 786 vych. Milada Bartošová
III. oddělení – 3.A + 3.B
ZS Solnice
ZS Solnice
ZS Solnice
ZS Solnice
ZS Solnice
ZS Solnice
ZS Solnice
ZS Solnice
ZS Solnice
ZS Solnice
ZS Solnice
ZS Solnice
ZS Solnice
ZS Solnice
ZS Solnice
ZS Solnice
ZS Solnice
ZS Solnice
ZS Solnice
ZS Solnice
ZS Solnice
ZS Solnice
ZS Solnice
ZS Solnice
ZS Solnice
ZS Solnice
t 2

24

Učitelů

process2 4

101

Let zkušeností

process 2

324

Zapsaných žáků

process2 3

15

Tříd celkem

V naší škole

se účastníme mnoha projektů (podporovaných evropskou unií)

bottle 1

Šablony I - Speciální pedagog (ukončeno)

kombinuje témata: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči.

busket ball

Šablony II. (ukončeno)

zaměřen na kombinaci témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí, žáků, účastníků, extrakulikulárních/rozvojových aktivit, spolupráce s rodiči, žáky spolupráce s veřejností.

halicopter

Šablony III (probíhá)

zaměřen na kombinaci témat: personální podpora, společné vzdělávání dětí, žáků, účastníků, spolupráce s rodiči dětí, žáků, účastníků, spolupráce s veřejností.

Holcicka s knizkou_250px_2

Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji II (probíhá)

podpořit zkvalitnění škol, procesu vzdělávání a odborně – vzdělanostní úrovně pedagogických pracovníků a vytvoření kvalitního a motivujícího prostředí pro jejich rozvoj.

rocket 2

Modernizace vybavení učebny informatiky pro zkvalitnění výuky

zvýšení kvality výuky a zajištění adekvátní vybavenosti ZŠ Solnice ICT technologiemi pro výuku předmětů Informatika, Anglický jazyk a Technická praktika. Více...

sun 5

Erasmus + (ukončeno)

Pro tento projekt jsme se rozhodli v rámci zkvalitnění a zatraktivnění výuky. Jeho cílem je zavedení pravidelné (1x za 14 dní) výuky matematiky případně fyziky v anglickém jazyce. Více...

leaves

Podpora řemesel na ZŠ Solnice a vybavení učebny fyziky (ukončeno)

Cílem projektu je dovybavení celkem pěti odborných učeben – učebny technických prací, šicí dílny a žákovské kuchyňky. Více...

ZS Solnice