preloader

Podpora výuky

Vzdělávání na dálku
pro případ vyhlášení karantény využívejte školních Office 365 (přihlašovací adresa jmeno.prijmeni@zssolnice.cz)
www.office.com

Alf
http://www.ucimesehrave.cz                    Kód školy je: zssolnice

Anglický jazyk
www.projectonlinepractice.com

Závěrečná práce 9r
Zde jsou ke stažení základní informace k Závěrečné práci.

Didakta – online výukové programy

vzhledem k současné situaci s Coronavirem a s ní spojeným plošným uzavřením škol Vám zasíláme přístupový PIN pro žáky Vaší školy. Zpřístupněny jsou všechny výukové programy, které má Vaše škola zakoupené v on-line verzi.
PIN: U7CM

Pro přístup k výukovým programům na Didakta.cz si žáci musí nainstalovat naši aplikaci DidaktaCZ projektor z tohoto linku http://www.didakta.cz/DidaktaCZ-Setup-1.0.0.zip (pokud tak neučinili již na jaře 2020).
Více informací zde.

Po spuštění projektoru je nutné stisknout tlačítko „Zadat PIN“ v levém horním rohu knihovny a zadat výše uvedený kód.