Rozvrh hodin 2016-2017

1.A třida

  1 2 3 4 5 6 7 8
Pondělí      
Úterý      
Středa      
Čtvrtek      
Pátek      

1.B třída

  1 2 3 4 5 6 7 8
Pondělí      
Úterý      
Středa      
Čtvrtek      
Pátek      

2. třída

  1 2 3 4 5 6 7 8
Pondělí    
Úterý    
Středa    
Čtvrtek    
Pátek    

3.A třída

  1 2 3 4 5 6 7 8
Pondělí  Čj  Prv M Aj Hv    
Úterý  Čj M Aj Tv Čt/Ps    
Středa  Čj M Čt Sp Prv    
Čtvrtek  Čj Prv M Vv Čt/Ps    
Pátek  Čj M Tv Aj    

3.B třída

1 2 3 4 5 6 7 8
Pondělí  Prv Čj M Aj Čt
Úterý Čj M Aj Vv Čt/Ps
Středa M Čj Tv Prv Čt/Ps
Čtvrtek Čj M Aj Prv Sp
Pátek M Tv Čj Hv

4. třída

  1 2 3 4 5 6 7 8
Pondělí  Čj  Aj M Tv
Úterý  Čj M Vl Aj Sp
Středa  Tv M Čj Vl/Př Čj
Čtvrtek  M Aj Čj Čj Vv Vv
Pátek  Inf M  Čj Hv

5. třída

  1 2 3 4 5 6 7 8
Pondělí M Čj Aj Čj
Úterý M Vl Aj Čj Tv
Středa Čj M Sp
Čtvrtek Čj M Tv Aj Čj Vv Vv
Pátek Čj M Vl/Př Inf Hv

6.A třída

1 2 3 4 5 6 7 8
Pondělí M Čj Aj Tv
Úterý M Čj Z Sp D
Středa Čj Hv M Aj F
Čtvrtek Čj M Z Tv Aj Zv
Pátek Čj M D Vo Vv Vv

6.B třída

  1 2 3 4 5 6 7 8
Pondělí M Aj D Čj Tv
Úterý M Čj Z Sp
Středa Aj M Hv Čj Vv Vv
Čtvrtek D Čj M Z Tv Zv Vo
Pátek Čj M Aj F

7. třída

  1 2 3 4 5 6 7 8
Pondělí M Tv Čj Tp Aj  
Úterý Aj/Rj Čj D Z Inf F Vv
Středa Aj/Rj Tv Čj M Sp  
Čtvrtek M Aj/Rj Čj D F Zv
Pátek Hv Čj M Aj/Rj Z/Vo  

8. třída

  1 2 3 4 5 6 7 8
Pondělí Aj/Rj F M Aj/Rj Čj Tv
Úterý Čj M D Ch Vv Vv
Středa M Aj Čj Hv Z Tv
Čtvrtek Ch Aj/Rj Vo Tp/Mv M Aj/Rj F
Pátek D Čj M Sp Z

9. třída

1 2 3 4 5 6 7 8
Pondělí Čj D M Z Vv
Úterý M Rj F Aj Čj Tv Zv
Středa Hv Čj M Ch Aj D
Čtvrtek Čj M Env/Inf Tv Tp/Ajk Vo Z
Pátek Ch Rj M Čj Aj Sp