Seznam přijatých žáků do 1.roč.

Zde je k nahlédnutí seznam čísel pod kterými žáci byli evidování na zápisu do 1. tříd. Vzhledem k počtu budou v školním roce 2019-20 dvě první třídy.

Prijati_zaci_2019-2020