Centrum volného času

NELIN (NEBUĎ LÍNÝ)

je provozováno v rámci doplňkové činnosti školy a nabízí níže uvedené kroužky. Mohou se hlásit zájemci z řad žáků ZŠ Solnice i žáci z jiných škol.
Další informace dostanete od vedoucí CVČ paní Milady Bartošové na telefonu školní družiny 731757786 (v době provozu školní družiny).

Nabídka kroužků NELIN ZŠ Solnice na 1. pol. šk. r. 2019/2020

Sportovní

Kroužek

Vedoucí

Věk

Čas

Cena

Stolní tenis

Stieber

1.-3.roč.

St 13:15-14:00 omezený počet /15/

400

Florbal

T.Macháček

pokročilí
6.-7.roč.

Pá 6:45-7:30

400

Florbal

T. Macháček

začátečníci
1.-3.roč.

Pá 14:30-15:15

400

Florbal

T.Macháček

mírně pokročilí 4.-5.roč.

Pá 15:30-16:15

400

Sportovní hry (atletika)

P.Letenská

1.-4.roč.

Po 15:00-16:30

SK Solnice

Sportovní hry
(atletika)

D.Pross

5.-9.roč.

Po 16:00-17:30

SK Solnice

Sportovní /tělocvična/

M. Havranová

1.-3.roč.

Čt 14:30-15:15

400

Estetickovýchovné

Výtvarné hrátky /malování, kreslení /

V.Macháčková

1. – 4.roč.

St 14:30-16:00

1 x za 14 dní /sudý týden/

400

Tvořílci /ruční tvoření/

B.Bogdányová

1. – 4.roč.

Út,St 14:30-15:15

400

Tvořílci

B.Bogdányová

5. – 6.roč.

Pá 12:30-13:15

400

Vaření

T.Kozlová

1. – 5.roč.

St 14:30-16:00
1x za 14dní
/lichý týden/

400

/+potraviny/

Hra na kytaru

J.Hanusová

4. – 9.roč.

Dle dohody

45 minut 1400 Kč

Naučné

Aj pro nejmenší

M. Marčíková

1. roč.

Po 12:30 – 13:15

480

Anglický jazyk

M.Marčíková

2. roč

Po 13:30 -14:15

480

Počítače

M.Havranová

2. – 3. roč

Po 14:30 – 15:15

400

Bystříci

T. Macháček

4. – 6.roč.

Pá 13:30 – 14:15

300
/1xza14dní/

Anglická konverzace

B.Hégrová

7.,8.,9.roč.

St 14:30 – 15:15

480

Příprava na přijímací zkoušky SŠ

R.Krčmář

9.roč.

Leden-duben2020 Po13:45-14:30

300

Rolnička S. Förstlová                      ZUŠ Rychnov n. Kn.                               Pá 12:15 – 13:15hod

Zájmové kroužky, které se konají od 14:30 hodin, si děti ze školní družiny převezme vyučující kroužku před šatnou ŠD. Zde budou od 14:25 hod čekat i děti, které přijdou na kroužek z domova a budou mít s sebou přezůvky. Činnost kroužků bude zahájena v týdnu od 16. září 2019. Kurzovné se uhradí v účtárně školy nebo elektronicky na č. účtu 1244216339/0800 (ve zprávě pro příjemce uvést příjmení a název kroužku) do 30. září 2019.

Sběr papíru

Publikováno - Říj 15, 2019 Novinky | 0 komentářů

Ve dnech 22.10. (úterý) a 23.10. (středa) se uskuteční sběr strého papíru. Papír můžete nosit v útery od 7:00 do 8:00 a od 13:30 do 15:15, ve středu od 7:00 do 8:00.

více

Zvířátkový týden

Publikováno - Říj 10, 2019 Školní družina | 0 komentářů

První říjnový týden byl ve školní družině opravdu veselý. Jelikož na 4.října připadá svátek zvířat, i my jsme se zapojili a veškeré družinové dění věnovali právě jim. Na začátku jsme si vysvětlili původ svátku, jež vznikl na počest světce Františka z Assisi, který se staral o opuštěná a nemocná zvířata. Dále jsme se každý ve vybrané zvíře proměnil a to prostřednictvím vlastnoručně vyrobených zvířecích škrabošek. Bavilo nás to v nich tolik, že jsme...

více

Dlouhé Stráně, Velké Losiny

Publikováno - Říj 7, 2019 Školní kukátko | 0 komentářů

Dne 26.9.2019 se třídy 9.A a 9.B vydaly na exkurzi do Velkých Losin a na Dlouhé Stráně. Vyrazili jsme v 6:30 od školy a cílem naší cesty byla vodní přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně. Stihli jsme dorazit včas a během prohlídky se dozvěděli, jak elektrárna funguje. Prohlédli jsme si vrchní nádrž a krajinu v okolí, i když byla mlha a občas nebylo vidět  příliš daleko. Hned nato jsme se ještě vydali do Velkých Losin, kde se vyrábí ručně, starou technikou,...

více

Úřad práce, Assa Abloy

Publikováno - Říj 6, 2019 Školní kukátko | 0 komentářů

V pátek 27.9.2019 se třídy 9.A,B vydaly do RK na úřad práce, kde se bavily o středních školách, o tom, co je důležité při výběru školy, potažmo budoucího zaměstnání, apod. Potom jsme si tam ještě udělali krátký test na povolání, co by se na koho hodilo (není 100%, výběr je stejně na jedinci). Následně jsme se přesunuli na exkurzi do Assa Abloy, která se nachází také v Rychnově nad Kněžnou. Zde jsme se dozvěděli a viděli, jak se vyrábějí zámky a klíče. Jelikož...

více

Na cestě ke škole 21. století – výlet 26.9.2019

Publikováno - Říj 6, 2019 Školní kukátko | 0 komentářů

Ve čtvrtek 26.9. jsme byli na výletě v Rychnově nad Kněžnou na zámku. Nejdříve jsme se šli podívat na města, jak vypadalo dříve a jak teď. Potom jsme si vyrobili své pytlíky ve výtvarné dílně. Nakonec jsme šli na prohlídku zámku a v nekterych místnostech nás provázel někdo ze „zušky“. V jedné místnosti někdo zpíval  „Haleluja“ a v jiné někdo vyprávěl dlouhou básničku. Moc se nám tam líbilo. Jsme rádi, že jsme si tam vyrobili pytlíky a&nb

více

Exkurzní den 6.B

Publikováno - Říj 6, 2019 Školní kukátko | 0 komentářů

Naše exkurze byla do tiskárny Uniprint a muzea hraček v Rychnově nad Kněžnou. Když jsme přišli do tiskárny, tak nás uvítali v editorské a grafické místnosti. Potom jsme šli do místnosti se strojem na kopírující pláty, které se pak dávají do velkých kopírek (třeba letáky apod.) a následně pokračovali do místnosti s velkými tiskárnami. V další místnosti byly také tiskárny, ale už trošku menší a tam každý z nás dostal úkolníček. Vedle v poslední...

více

Adaptační kurz

Publikováno - Říj 6, 2019 Školní kukátko | 0 komentářů

Dne 11.9.2019 se žáci šestých tříd vydali na třídenní adaptační kurz do Orlických hor na chatu Radost. Po příjezdu jsme se šli ubytovat a následně šli hrát hry. Po obědě nás čekala přírodopisná procházka a poté jsme měli možnost hrát vybíjenou, fotbal atd. Navečeřeli jsme se a pak nás čekali zábavné hry. V deset hodin jsme měli večerku. Ráno v osm hodin jsme šli na snídani a celé dopoledne jsme kreslili. Odpoledne přijel pan učitel Souček, se kterým jsme...

více

Exkurze 7. ročníku do Hradce Králové

Publikováno - Říj 4, 2019 Školní kukátko | 0 komentářů

Ve čtvrtek 26.9.2019 se 7. ročník vydal na exkurzi do Hradce Králové. V 7:45 jsme se všichni sešli před budovou naší solnické školy. Rozdali jsme si čísla a přesunuli jsme se společně s mladšími páťáky na protější autobusovou zastávku. Po krátkém čekání přijel obrovský zbrusu nový autobus, který večer odjížděl do hlavního města Francie. Pan řidič nás svezl do Hradce, kde jsme vystoupili a pěšky došli na naši první zastávku. Byla to malá vodní elektrárna Hučák....

více

Zrušení kroužků

Publikováno - Říj 4, 2019 Novinky | 0 komentářů

Od října se ruší činnost kroužků Anglická konverzace a Bystříci pro nízký počet přihlášených žáků.  

více

Sběr kaštanů

Publikováno - Zář 29, 2019 Školní družina | 0 komentářů

Vyhlašujeme SBĚR KAŠTANŮ, ŽALUDŮ, BUKVIC a JEŘABIN pro zvířátka na zimu. Vše přinášejte  do školní družiny, odkud budou dobrůtky předány panu myslivci. Děkujeme!

více