Přehled pracovníků

Jméno a příjmení,
zkratka
aprobaceučí ve školním roceE-mail
Mgr. Luboš Klapal, řed.
(Kla)
M - A - InfM, Ainreditelna@zssolnice.cz
Mgr. Lenka Hovorková, zást. (Hov)
1. stupeň1. stupeňlenka.hovorkova@zssolnice.cz
Milada Bartošová,
(Bar)
vychovatelství
Vychovatelka ŠD
milada.bartosova@zssolnice.cz
Mgr. Jana Ehlová,
VP (Ehl)
1. stupeň + Tv1. stupeň, Sp, Tv, Tvp
jana.ehlova@zssolnice.cz
Mgr. Kristýna Faltová
(Fal)
Č - DČ, D, Ajkristyna.faltova@zssolnice.cz
Tereza Felcánová,
(Fel)
vychovatelstvíVychovatelka ŠDtereza.felcanova@zssolnice.cz
Mgr. Soňa Förstlová,
(For)
1. stupeň1. stupeňsona.forstlova@zssolnice.cz
Mgr. Milena Handová,
(Hnd)

1. stupeň1. stupeňmilena.handova@zssolnice.cz
Mgr. Jana Hanusová,
(Hns)
1. stupeň1. stupeňjana.hanusova@zssolnice.cz
Mgr. Bohdana Hégrová,
(Heg)
A - RjA, Rjbohdana.hegrova@zssolnice.cz
Mgr. Jana Škopová, (Ško)
1. stupeň1. stupeň
jana.skopova@zssolnice.cz
Mgr. Hana Jakubcová,
(Jak)
Př - Zzv
Př, Sp, D
hana.jakubcova@zssolnice.cz
Mgr. Kateřina Klofáčová,
(Klo)
M - Z
Vv, Tvp, Tv, Z, Vo, 1. stupeň
katerina.klofacova@zssolnice.cz
Mgr. Iva Králová,
(Kra)
M - SpM, F, Ov, Sp, 1. stupeňiva.kralova@zssolnice.cz
Mgr. Radek Krčmář,
(Krč)
M - TpM, F, Tp, Spradek.krcmar@zssolnice.cz
RNDr. Zdeňka Kubínová,
(Kub)
M - ZM, Z, Vozdenka.kubinova@zssolnice.cz
Mgr. Vendula Kuncová, (Knc)1. stupeň1. stupeňvendula.kuncova@zssolnice.cz
Bc. Vendula Macháčková, (Mach)Rj - Vv1. stupeň, Vv, Uvvendula.machackova@zssolnice.cz
Mgr. Miroslava Marčíková, (Mar)1. stupeň1. stupeň, Ajmiroslava.marcikova@zssolnice.cz
Bc. Renata Netíková,
(Net)
Ped. volného času
Vychovatelka ŠDrenata.netikova@zssolnice.cz
Mgr. Hana Smažíková,
(Smž)
1. stupeň1. stupeňhana.smazikova@zssolnice.cz
Mgr. Jan Souček,
(Sou)
Tv - OvTv, Aj, Ov, Sp, 1. stupeňjan.soucek@zssolnice.cz
Mgr.et Mgr. Kateřina Štěpánková,
(Ště)
Speciální pedagogikaPředmět speciální
pedagogické péče
katerina.stepankova@zssolnice.cz
Mgr. Pavel Šreibr,
(Šre)
D - Vv - RjČ, Vv, Dpavel.sreibr@zssolnice.cz
Mgr. Eva Štréglová,
(Štr)
Spec. ped., 1. stupeň1. stupeňeva.streglova@zssolnice.cz
Mgr. Renata Vaverková,
(Vav)
Př - Ch - Z
Př, Ev, Ch, Zdv, Tv, 1. stupeň, Zrenata.vaverkova@zssolnice.cz

Jméno a příjmeníFunkce
Šolcová Milenaúčetní, mzdová účetní
Velinská Zdeňka uklízečka
Zemanová Marcelauklízečka
Bednářová Naděždavedoucí stravování
Kádová Věraadministrativní pracovnice ŠJ
Balousová Klárakuchařka, uklizečka
Hofmanová Martinakuchařka
Mlčúchová Luciekuchařka