Přehled pracovníků

Jméno a příjmení,
zkratka
aprobaceučí ve školním roceE-mail
Mgr. Luboš Klapal, řed.
(Kla)
M - A - InfM, Ainreditelna@zssolnice.cz
Mgr. Lenka Hovorková, zást. (Hov)
1. stupeň1. stupeňlenka.hovorkova@zssolnice.cz
Milada Bartošová,
(Bar)
vychovatelství
Vychovatelka ŠD
milada.bartosova@zssolnice.cz
Mgr. Gabriela Čtvrtečková,
(Čtv)
Nj - OvČj, Nj, Vv, Ajgabriela.ctvrteckova@zssolnice.cz
Mgr. Jana Ehlová,
VP (Ehl)
1. stupeň + Tv1. stupeň, Sp, Tvp, Tv
jana.ehlova@zssolnice.cz
Mgr. Kristýna Faltová
(Fal)
Č - DČ, D, Vo, Vvkristyna.faltova@zssolnice.cz
Tereza Felcánová,
(Fel)
vychovatelstvíVychovatelka ŠDtereza.felcanova@zssolnice.cz
Mgr. Soňa Förstlová,
(For)
1. stupeň1. stupeňsona.forstlova@zssolnice.cz
Mgr. Milena Handová,
(Hnd)

1. stupeň1. stupeňmilena.handova@zssolnice.cz
Mgr. Jana Hanusová,
(Hns)
1. stupeň1. stupeňjana.hanusova@zssolnice.cz
Mgr. Bohdana Hégrová,
(Heg)
A - RjAj, Rj, Hv, Sp, Zv bohdana.hegrova@zssolnice.cz
Mgr. Hana Jakubcová,
(Jak)
Př - Zzv
Př, Sp
hana.jakubcova@zssolnice.cz
Mgr. Kateřina Klofáčová,
(Klo)
M - Z
M, Vo, Zkaterina.klofacova@zssolnice.cz
Mgr. Iva Králová,
(Kra)
M - SpM, Vo, Sp, F, 1. stupeňiva.kralova@zssolnice.cz
RNDr. Zdeňka Kubínová,
(Kub)
M - ZM, Z, Vo, Infzdenka.kubinova@zssolnice.cz
Mgr. Vendula Kuncová, (Knc)1. stupeň1. stupeňvendula.kuncova@zssolnice.cz
Bc. et Bc. Vendula Macháčková, (Mach)Rj - Vv - Spec.ped.Rj, 1. stupeň, SPPvendula.machackova@zssolnice.cz
Mgr. Miroslava Marčíková, (Mar)1. stupeň1. stupeň, Čj, Aj, Vo, Dgfmiroslava.marcikova@zssolnice.cz
Bc. Renata Netíková,
(Net)
Ped. volného času
Vychovatelka ŠDrenata.netikova@zssolnice.cz
Mgr. Hana Smažíková,
(Smž)
1. stupeň1. stupeňhana.smazikova@zssolnice.cz
Mgr. Jan Souček,
(Sou)
Tv - Ov1. stupeň, Tv, Sp, Tp, Sh, F, Zvjan.soucek@zssolnice.cz
Mgr. Kristýna Rykrová (Ryk)Speciální pedagogikaSPPkristyna.rykrova@zssolnice.cz
Mgr. Jana Škopová, (Ško)
1. stupeň1. stupeň, Hvjana.skopova@zssolnice.cz
Mgr. Pavel Šreibr,
(Šre)
D - Vv - RjD, Čj, Uv, Vv, 1. stupeňpavel.sreibr@zssolnice.cz
Mgr. Eva Štréglová,
(Štr)
Spec. ped., 1. stupeň1. stupeň, Hveva.streglova@zssolnice.cz
Mgr. Renata Vaverková,
(Vav)
Př - Ch - Z
1. stupeň, Př, Env, Ch, Vorenata.vaverkova@zssolnice.cz

Jméno a příjmeníFunkce
Šolcová Milenaúčetní, mzdová účetní
Velinská Zdeňka uklízečka
Zemanová Marcelauklízečka
Bednářová Naděždavedoucí stravování
Kádová Věraadministrativní pracovnice ŠJ
Mičkechová Lenkakuchařka, uklizečka
Marková Hanakuchařka
Marková Miloslavakuchařka
Štecherová Simonakuchařka