Přehled pracovníků

Jméno a příjmení,
zkratka
aprobaceučí ve školním roceE-mail
Mgr. Luboš Klapal, řed.
(Kla)
M - A - InfM, Ainreditelna@zssolnice.cz
Mgr. Lenka Hovorková, zást. (Hov)
1. stupeň1. st.lenka.hovorkova@zssolnice.cz
Milada Bartošová,
(Bar)
vychovatelství
Vychovatelka ŠD
milada.bartosova@zssolnice.cz
Mgr. Lucie Dusbabová,
(Dus)
Speciální pedagogikaPředmět speciální
pedagogické péče
lucie.dusbabova@zssolnice.cz
Mgr. Jana Ehlová,
VP (Ehl)
1. stupeň + Tv1. st., Sp, Tv, Tvp
jana.ehlova@zssolnice.cz
Tereza Felcánová,
(Fel)
vychovatelstvíVychovatelka ŠDtereza.felcanova@zssolnice.cz
Mgr. Soňa Förstlová,
(For)
1. stupeň1. stupeňsona.forstlova@zssolnice.cz
Mgr. Milena Handová,
(Hnd)

1. stupeň1. st.milena.handova@zssolnice.cz
Mgr. Jana Hanusová,
(Hns)
1. stupeň1. st.jana.hanusova@zssolnice.cz
Mgr. Zuzana Holoubková,
(Hol)
R - ped.D, R, Sp, 1.st.
zuzana.holoubkova@zssolnice.cz
Mgr. Jana Jablonská,
(Jbl)
1. stupeň1. stupeň, Njjana.jablonska@zssolnice.cz
Mgr. Hana Jakubcová,
(Jak)
Př - Zzv
Př, Vo, D
hana.jakubcova@zssolnice.cz
Mgr. Kateřina Klofáčová,
(Klo)
M - Z
Vv, Tvp, Tv, Z, Vo, 1.st.
katerina.klofacova@zssolnice.cz
Mgr. Iva Králová,
(Kra)
M - SpD, Med.v, Ov, Sp, 1.stiva.kralova@zssolnice.cz
Mgr. Radek Krčmář,
(Krč)
M - TpM, F, Tp, Spradek.krcmar@zssolnice.cz
RNDr. Zdeňka Kubínová,
(Kub)
M - ZM, Z, Vozdenka.kubinova@zssolnice.cz
Mgr. Kristýna Lustyková
(Lus)
Č - D
Č, D, 1. st.kristyna.lustykova@zssolnice.cz
Mgr. Markéta Mrázová,
(Mra)
A - ChA, Ch, Hvmarketa.mrazova@zssolnice.cz
Bc. Renata Netíková,
(Net)
Ped. volného času
Vychovatelka ŠDrenata.netikova@zssolnice.cz
Mgr. Dana Rozehnalová,
(Roz)
Č - Vv Č, Vvdana.rozehnalova@zssolnice.cz
Mgr. Hana Smažíková,
(Smž)
1. stupeň1. stupeňhana.smazikova@zssolnice.cz
Mgr. Jan Souček,
(Sou)
Tv - OvTv, Zdv, 1.st.jan.soucek@zssolnice.cz
Mgr. Eva Štréglová,
(Štr)
Spec. ped., 1. stupeň1. st.eva.streglova@zssolnice.cz
Mgr. Renata Vaverková,
(Vav)
Př - Ch - Z
Př, Ev, Ch, Zdv, Tv, 1.st., Zrenata.vaverkova@zssolnice.cz

Jméno a příjmeníFunkce
Šolcová Milenaúčetní, mzdová účetní
Velinská Zdeňka uklízečka
Zemanová Marcelauklízečka
Adámková Hanauklízečka
Bednářová Naděždavedoucí stravování
Kádová Věraadministrativní pracovnice ŠJ
Marková Hanakuchařka
Hofmanová Martinakuchařka
Mlčuchová Luciekuchařka