Podpora výuky

Alf

http://www.ucimesehrave.cz                    Kód školy je: zssolnice

Anglický jazyk
www.projectonlinepractice.com

Matematika 9r
– Sčítání a odčítání lomenných výrazů (Prac.list 1Prac.list 2)
– Násobení a dělení lomenných výrazů (Prac.list 3Prac.list 4)
– Rovnice s neznámou ve jmenovateli (Prac.list 5)
– Slovní úlohy na společnou práci (Prac.list 6)
– Úlohy na goniometrické funkce (Prac.list 7)
– Slovní úlohy na goniometrické funkce druhá část (Prac.list 8)

Kliknutím na odkaz si můžete stáhnout pracovní listy. Pro otevření potřebujete Acrobat Reader.

Závěrečná práce 9r
Zde jsou ke stažení základní informace k Závěrečné práci.