Podpora výuky

Alf
https://programalf.com/olt/www/cz/student/login?sid=8058

Anglický jazyk
www.projectonlinepractice.com

Matematika 9r
- Sčítání a odčítání lomenných výrazů (Prac.list 1Prac.list 2)
- Násobení a dělení lomenných výrazů (Prac.list 3Prac.list 4)
- Rovnice s neznámou ve jmenovateli (Prac.list 5)
- Slovní úlohy na společnou práci (Prac.list 6)
- Úlohy na goniometrické funkce (Prac.list 7)
- Slovní úlohy na goniometrické funkce druhá část (Prac.list 8)

Kliknutím na odkaz si můžete stáhnout pracovní listy. Pro otevření potřebujete Acrobat Reader.

Logické úlohy
Misionáři a kanibalové - Přesuňte misináře a kanibaly na druhý břeh tak, aby ani na jednom břehu nikdy nezůstalo více kanibalů než misionářů