Školní jídelna

Oznámení pro strávníky

Vážení strávníci,

od 1. 1. 2018 dochází ve ŠJ Solnice ke zvýšení ceny obědů.

Ceny obědů budou následující:
děti 7 – 10 let ze současných 23,- Kč na 25,- Kč
děti 11 – 14 let ze současných 25,-Kč na 27,- Kč
děti 15 let a více ze současných 27,-Kč na 29,-Kč
Pro bývalé zaměstnance ŠA bude cena oběda 59,-Kč (příspěvek ŠA 16,- Kč).
Pro bývalé zaměstnance MÚ bude cena oběda 65,- Kč (příspěvek MÚ 10,- Kč).
Pro ostatní cizí strávníky bude cena oběda 75,-Kč.
Cena oběda pro zaměstnance bude 20,-Kč.

Věříme, že tento nezbytný krok pochopíte a zachováte nám svoji přízeň. Všem strávníkům přejeme příjemné prožití vánočních svátků a hodně zdraví v novém roce 2018.

Věra Kádová
administrativní pracovnice ŠJ

Zajišťuje stravování pro žáky a zaměstnance školy i pro cizí strávníky.
Provozní řád školní jídelny si můžete stáhnout zde.

Provozní řád školní jídelny

Aktuální ceny obědů:

Žáci 1. stupeň                           25,- Kč
Žáci 2. stupeň                           27,- Kč
Žáci 3. stupeň (9.roč.)             29,- Kč
Cizí strávníci                           75,- Kč
(jsme plátci DPH)

Aktuální ceny karty a čipu:

karta     40,- Kč
čip        115,- Kč


Kontakty:

Vedoucí školní jídelny:         Naděžda Bednářová
Telefon:                                   494 596 482, 731 224 314, 739 079 095
E-mail:                                     jidelna@zssolnice.cz

 

Jídelníček otevřete kliknutím na JÍDELNÍČEK

Nově můžete jídla objednávat ON-LINE (zde) potřebujete však přístupové jméno a heslo, které získáte u vedoucí školní jídelny.

 

Přihlašování a odhlašování obědů – výpis z provozního řádu školní jídelny

5. Objednávání obědů

Jídelna vaří dvě teplá jídla (č. 1 a 2). Číslo 3 je salát s pečivem a polévka. Jídelní lístek je vystaven vždy na týden dopředu v jídelně u objednacího pultu a na nástěnce u jídelny.

Varianta 1 – nepravidelné stravování

Strávník si vyznačí na přihlášce nepravidelné stravování a bude si obědy přihlašovat sám na objednacím pultu ve školní jídelně vždy den předem do 13.45 hodin.  Objednávat je možné vždy i na  více dnů předem, pokud bude mít vloženou dostatečnou hotovost.

Varianta 2 – pravidelné stravování

Strávník si vyznačí na přihlášce dny, ve kterých se bude stravovat a počítačový program automaticky objedná jídlo č. 1 na celý měsíc dopředu. Proto je nutné, aby byly obědy předplaceny na celý měsíc dopředu. Pokud nebude jídlo č. 1 strávníkovi vyhovovat, přeobjedná si sám jídlo č. 2 nebo 3 dle vystaveného jídelníčku na objednacím pultu ve školní jídelně vždy nejméně předcházející den.

Pokud strávník není nemocen a z nějakého důvodu si stravu neodebere, zaplatí za oběd cenu ve výši finančního normativu dle vyhlášky 107/2005.
V případě nemoci se postupuje podle zákona č. 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 107/2005 Sb.  Žák má nárok na školní stravování pouze ve dnech, kdy je přítomen na vyučování, popřípadě v první den neplánované nepřítomnosti ve škole.
Proto je nutné na dobu nepřítomnosti žáka ve škole obědy odhlásit u vedoucí stravování na telefonu 494596482 do 7. hodiny ráno nebo je možné první den nemoci oběd odebrat domů. Pokud strávník (zákonný zástupce) odběr stravy včas neodhlásí, bude za takto uvařený oběd požadovaná plná cena oběda včetně režijních nákladů, tj. v doplňkové činnosti školy.