Školní jídelna

Vážení strávníci,
s ohledem na mimořádně závažnou situaci upravujeme dobu pro výdej obědů od 10.45 do 12.00 hodin od 17.3.2020.
Současně prosíme strávníky o výdej obědů nejlépe do vlastních jídlonosičů. Nadále platí přístup k výdeji obědů pouze jednotlivě. Děkujeme.
Věra Kádová
administrativní pracovnice ŠJ

 

Vážení strávníci,
z důvodu mimořádného nařízení MZ ve věci uzavření škol a školských zařízení od 11.3. 2020, bude školní jídelna po dobu uzavření školy pro žáky, vařit pouze jedno jídlo č.1. Provoz školní jídelny bude omezen pouze pro cizí strávníky a zaměstnance školy.
Po dobu uzavření školy není možné stravování žáků s ohledem na mimořádné nařízení MZ. Výdej obědů bude v době od 10.45 – 12.30 hodin.
Děkujeme za pochopení.
Věra Kádová
administrativní pracovnice ŠJ

 

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Mnozí z nás si ji představí tak, jak se vařilo v dobách našich školních let. Jídla byla bez nápadu, stále se opakovala a přesto některým z nás chutnalo.
Školní jídelna při ZŠ Solnice je školní jídelnou, kde opak je pravdou. Naše kuchařky vaří oblíbenou českou kuchyni, nebojí se do jídelníčku zařadit jídla nová, plná nápadů. K vaření používají kvalitní potraviny, čerstvé maso, zeleninu i ovoce. Vždy se snaží naladit chuťové pohárky všem svým strávníkům – dětem i dospělým.
V současné době naše kuchařinky také vaří svým strávníkům jejích oblíbená jídla na přání. Přijďte ochutnat!

Kolektiv kuchařek ŠJ při ZŠ Solnice

Oznámení pro strávníky

Zajišťujeme stravování pro žáky a zaměstnance školy i pro cizí strávníky.
Provozní řád školní jídelny si můžete stáhnout zde.

Provozní řád školní jídelny

Aktuální ceny obědů:

Žáci 1. stupeň                           25,- Kč
Žáci 2. stupeň                           27,- Kč
Žáci 3. stupeň (9.roč.)             29,- Kč
Cizí strávníci                           75,- Kč
(jsme plátci DPH)

Aktuální ceny karty a čipu:

karta     40,- Kč
čip        115,- Kč


Kontakty:

Vedoucí školní jídelny:         Naděžda Bednářová
Telefon:                                   494 596 482, 731 224 314, 739 079 095
E-mail:                                     jidelna@zssolnice.cz

 

Jídelníček otevřete kliknutím na JÍDELNÍČEK

Nově můžete jídla objednávat ON-LINE (zde) potřebujete však přístupové jméno a heslo, které získáte u vedoucí školní jídelny. Pro milovníky mobilních aplikací lze stáhnout online objednávání na Obchod Play aplikaci Strava.cz. Kód jídelny je 1347.

 

Přihlašování a odhlašování obědů – výpis z provozního řádu školní jídelny

5. Objednávání obědů

Jídelna vaří dvě teplá jídla (č. 1 a 2). Číslo 3 je salát s pečivem a polévka. Jídelní lístek je vystaven vždy na týden dopředu v jídelně u objednacího pultu a na nástěnce u jídelny.

Varianta 1 – nepravidelné stravování

Strávník si vyznačí na přihlášce nepravidelné stravování a bude si obědy přihlašovat sám na objednacím pultu ve školní jídelně vždy den předem do 13.45 hodin.  Objednávat je možné vždy i na  více dnů předem, pokud bude mít vloženou dostatečnou hotovost.

Varianta 2 – pravidelné stravování

Strávník si vyznačí na přihlášce dny, ve kterých se bude stravovat a počítačový program automaticky objedná jídlo č. 1 na celý měsíc dopředu. Proto je nutné, aby byly obědy předplaceny na celý měsíc dopředu. Pokud nebude jídlo č. 1 strávníkovi vyhovovat, přeobjedná si sám jídlo č. 2 nebo 3 dle vystaveného jídelníčku na objednacím pultu ve školní jídelně vždy nejméně předcházející den.

Pokud strávník není nemocen a z nějakého důvodu si stravu neodebere, zaplatí za oběd cenu ve výši finančního normativu dle vyhlášky 107/2005.
V případě nemoci se postupuje podle zákona č. 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 107/2005 Sb.  Žák má nárok na školní stravování pouze ve dnech, kdy je přítomen na vyučování, popřípadě v první den neplánované nepřítomnosti ve škole.
Proto je nutné na dobu nepřítomnosti žáka ve škole obědy odhlásit u vedoucí stravování na telefonu 494596482 do 7. hodiny ráno nebo je možné první den nemoci oběd odebrat domů. Pokud strávník (zákonný zástupce) odběr stravy včas neodhlásí, bude za takto uvařený oběd požadovaná plná cena oběda včetně režijních nákladů, tj. v doplňkové činnosti školy.