preloader

Den: 23. 10. 2023

  • Home
  • 23 října, 2023

Výchovný koncert „Hradecké trio“

V pondělí 23. 10. 2023 před podzimními prázdninami nás navštívili výborní hudebníci. Žáci prvního i druhého stupně se blíže seznámili s příčnou flétnou, pikolou, klarinetem a hobojem. Zazněli filmové i pohádkové ukázky. Byl to první koncert v nové učebně hudební výchovy. Žáci byli nadšeni, hudební dovednosti si vyzkoušeli i prakticky.

Read More