preloader

Dne 5. 6. podnikli naši třeťáci zatím nejdelší výlet při svém působení ve školních lavicích. Jeli jsme až na Moravu prohlédnout si naši nejhlubší propast Macochu, a to z dolního i horního můstku. Kromě jízdy vláčkem a také lanovkou nás čekala prohlídka Punkevních jeskyní s bohatou krápníkovou výzdobou a plavba loďkou po ponorné říčce Punkvě. Zažili jsme i pravou jeskynní tmu, ale nebáli jsme se a veselý průvodce nás bezpečně vyvezl na denní světlo. Příjemným bodem na velmi zdařilém výletě byl dobrý oběd. Domů jsme se vrátili unaveni, ale o spoustu zážitků obohaceni.

Comments are closed