preloader

Adaptační kurz 6. A + 6. B

Ve dnech 18. 9. – 20. 9. 2023 proběhl v 6. ročnících adaptační kurz, který se konal na chatě Bedřichovka v Orlickém Záhoří. Počasí přálo, tak se žáci účastnili mnoha aktivit na čerstvém vzduchu.🌞⛳⚽🏐
Cílem adaptačního kurzu bylo stmelení nového třídního kolektivu, sblížení žáků, seznámení s vyučujícími. Na kurzu proběhly zážitkové aktivity včetně využití volného času v rámci primární prevence a nastavení pravidel chování ve třídě.

Comments are closed