preloader

Adaptační kurz pro 6.ročník

Ve dnech 16. – 18. září 2015 pojedou žáci 6. ročníku na adaptační kurz, který se tradičně koná na chatě Radost (Deštné v Orlických horách, Plasnice). Předpokládaná cena je 720 Kč. Cílem tohoto projektu je stmelení nového třídního kolektivu, seznámení s novými učiteli a nastavení pravidel chování ve třídě.

Comments are closed