preloader

Adaptační kurz

Ve dnech 14. – 16. 9. 2016 pořádáme adaptační kurz pro žáky 6. ročníků na chatě Radost v Deštném v Orlických horách – Plasnici. Odjezd bude 14. 9. 2016 v 8.00 h od ZŠ v Solnici, návrat tamtéž 16. 9. 2016 v 15 h. Cílem projektu je stmelení třídního kolektivu, sblížení žáků, zážitkové aktivity a nastavení pravidel chování ve třídě. Navštívíme arboretum v Sedloňově a Muzeum v Deštném v Orlických horách. Prosíme o zaplacení úhrady za kurz ve výši 720,- Kč nejpozději do 13. 9. 2016.

Mgr. Zuzana Holoubková

metodička prevence

Comments are closed