preloader

Bezpečnostní a organizační opatření ve škole

 • Home
 • Novinky
 • Bezpečnostní a organizační opatření ve škole

k zabránění šíření nemoci COVID-19 od 1.9.2020

Vážení rodiče,
touto cestou bychom vás chtěli informovat o základních závazných postupech při provozu školy ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19.

 1. Je nutno dodržovat platná opatření v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními MŠMT a MZd České republiky a dle pokynů učitelů. Sledujte prosím aktuální situaci.
 2. Prosíme, abyste do školy posílali jen zdravé děti bez příznaků respiračních onemocnění.
 3. Škola nesmí nemocného žáka do školy vpustit.
 4. Pokud se u žáka zdravotní obtíže objeví během vyučování, musíme ho od ostatních žáků oddělit. V tomto případě Vás budeme kontaktovat a žáka si musíte v co nejkratší možné době vyzvednout. Do té doby je dítě umístěno v samostatné místnosti. Vaší povinností je pak kontaktovat dětského lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
 5. U chronicky nemocných žáků či alergiků s přetrvávajícími příznaky jako rýma a kašel potvrzuje rodič Čestným prohlášením, že se nejedná o infekční onemocnění. Po odevzdání prohlášení je dítěti umožněn vstup do budovy školy. Prohlášení se odevzdává pouze jednou.
 6. Prosíme Vás, aby každé Vaše dítě mělo s sebou ve škole jednu „pohotovostní roušku“.
 7. Škola je vybavena dezinfekcí, bezkontaktními teploměry a jednorázovými „pohotovostními“ rouškami.
 8. Ve škole bude zajištěn zvýšený úklid s dezinfekcí a vyučující zajistí časté větrání učeben.
 9. Žáci a zaměstnanci budou dbát na častější mytí rukou.
 10. Prozatím omezíme mimoškolní akce.
 11. Žádáme, abyste školu a družinu navštěvovali pouze ve výjimečných případech a to po dobu nezbytně nutnou. U vchodu do školy použít dezinfekci rukou a mít roušku. Pro komunikaci využívejte přednostně email reditelna@zssolnice.cz.
 12.  Stravování bude probíhat za zpřísněných opatření.
 13.  O veškerých změnách Vás budeme informovat na školním webu nebo prostřednictvím mailu.
 14.  Tělesná výchova a činnost školní družiny bude za příznivého počasí probíhat přednostně venku.

Mílí rodiče, vážíme si Vaší spolupráce a věříme, že právě společnými silami stávající situaci úspěšně a ve zdraví zvládneme, bez zbytečných emocí.

Comments are closed