preloader

Čarodějnice 4.A

Letos naposledy se v naší třídě konal „Slet čarodějnic“. Nebylo jich mnoho, ale i tak jsme si společně užili čarodějnické dopoledne. Nejprve jsme museli vyluštit, jak se jmenuje nejstarší čarodějnice, kolik jí je let a kde bydlí. Potom jsme se přesunuli na školní dvůr, kde na nás čekala stezka, ve které jsme se dozvěděli plno informací o čarodějnických zvycích v ostatních evropských zemích.

Comments are closed