preloader

Den Země – ŠD

Také v letošním školním roce si družinové děti připomněly Den Země, který se koná každoročně 22.dubna.
Nejdříve jsme si o všem ve družině povídali, vysvětlovali si nová a těžká slova, čímž jsme se dozvěděli o naší planetě Zemi hodně zajímavého a nového. Potom jsme se zabývali tříděním odpadu, způsoby a jeho významem. Na závěr se žáci z 1. a 3. tříd dvě odpoledne vydali uklidit okolí školy a stadionu, kde si nejčastěji se družinou hrají. A byla to opravdu velmi šikovná a pracovitá úklidová četa dětí. Teď už zbývá jen věřit, že se všichni budeme umět na hřištích a v přírodě vůbec správně chovat.

Comments are closed