preloader

Den Země

Ve středu 23.4. si žáci 3.A připomněli Den Země tříhodinovým programem. Vydali se na vycházku do blízkého okolí školy, během které mapovali sběrná místa, na kterých  je možno třídit odpadový materiál z domácností do plastových kontejnerů.  Nevynechali ani návštěvu Sběrného dvora a prohlídku moderních kontejnerů na nepotřebný textil. Cestou si děti vyzkoušely výtvarnou techniku „frotáž“ na kůře známých stromů. Po návratu zpět do třídy je čekala práce na interaktivní tabuli a  s pracovním listem, při které získané vědomosti z vycházky dále upevnily a obohatily.

Comments are closed