preloader

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků za 2. pololetí školního roku 2019/2020

  • Home
  • Novinky
  • Hodnocení výsledků vzdělávání žáků za 2. pololetí školního roku 2019/2020

MŠMT vydalo k hodnocení výsledků vzdělávání ve školním roce 2019/2020 vyhlášku č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 2. pololetí školního roku 2019/2020, která stanoví pravidla hodnocení na konci 2. pololetí školního roku.
Naše škola z této vyhlášky vychází a pro hodnocení ve 2. pololetí bude platit:
a) Vysvědčení dostanou žáci ve formě známek tak, jak jsou zvyklí.
b) Známky učitelé stanoví pro jednotlivé předměty na základě těchto kritérií:

  • klasifikace do 11. 3. 2020 (do uzavření škol)
  • plnění úkolů ze strany žáka v době uzavření škol – snaha, pravidelnost, správnost, komunikace s pedagogy
  • práce v hodině a klasifikace po otevření škol (pokud bude umožněna alespoň omezená docházka v období do 30. 6. 2020)
  • plnění úkolů ze strany žáka v distančním vzdělávání u těch žáků, kteří nenastoupí do školy v případě, že MŠMT nechá docházku na bázi dobrovolnosti

c) Hodnocení „nedostatečně“ je ve výjimečných případech možné, ale pouze u těch žáků, kde klasifikace do 11. 3. 2020 byla na hranici neúspěšnosti, a zejména u těch žáků, kteří v době dálkové výuky nespolupracovali.
Uvědomujeme si, že situace je zcela neobvyklá. Velmi si proto ceníme žáků (a rodičů), kteří mají snahu s námi spolupracovat. Hodnocení bude vzhledem k situaci tolerantní.
V polovině měsíce června připravíme návrh klasifikace za 2. pololetí školního roku 2019-20, který poskytneme zákonným zástupcům našich žáků. Každý učitel může doložit výsledky práce svých žáků, na zpětnou vazbu klademe velký důraz po celou dobu karantény.
V případě nejasností nabídneme rodičům konzultace, abychom navrhli společné řešení.
Mgr.Luboš Klapal

Comments are closed