preloader

Informace o prospěchu

Vážení rodiče, 

v současné době nemohou proběhnout konzultace (třídní schůzky) formou osobní účasti rodičů. V DM Softwaru má Váš syn/dcera průběžné známky za období září – listopad. V případě potřeby konzultace prospěchu s některým učitelem daného předmětu, ho kontaktujte prostřednictvím E-mailu s možností si domluvit on-line schůzku v MS Teams, telefonickou konzultaci, ve výjimečných případech návštěvu ve škole.

Seznam pracovníku školy: https://www.zssolnice.cz/o-skole-2/prehled-pracovniku/ 

Comments are closed