preloader

Kurz práce na PC

V rámci ledna a února probíhal na naší základní škole kurz práce na počítači, a to v nových prostorách budovy v učebně informatiky. Tento kurz byl určen pro členy solnického klubu důchodců, kterých se přihlásilo 15.

Kurz proběhl celkem pětkrát. Během celého kurzu byly probrány náležitosti bezpečného chování na internetu (hesla, spam, phishing, hoax, podvodné SMS a telefonáty), práce s emailem, stahování fotografií z mobilního telefonu do počítače, komprimovaná složka a její extrahování, sociální sítě, úprava obrázků v grafických editorech.

Moc děkujeme za hojnou účast! 💛

Comments are closed