preloader

Modernizace vybavení učebny informatiky pro zkvalitnění výuky

  • Home
  • Modernizace vybavení učebny informatiky pro zkvalitnění výuky

ČÍSLO PROJEKTU: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014441

HLAVNÍ CÍL PROJEKTU:

         Cílem předkládaného projektu je zvýšení kvality výuky a zajištění adekvátní vybavenosti ZŠ Solnice ICT technologiemi pro výuku předmětů Informatika, Anglický jazyk a Technická praktika, v rámci rozvoje klíčových kompetencí IROP práce s digitálními technologiemi, komunikace v cizích jazycích a technické a řemeslné obory, prostřednictvím vybavení daných prostor. Dalším cílem realizace projektu je vytvořit adekvátní podmínky pro rozvoj specifických kompetencí u žáků se zaměřením na informačně technologické, jazykové a technické oblasti, které přispějí k jejich lepší uplatnitelnosti na trhu práce.

CELKOVÉ NÁKLADY PROJEKTU: 833.002,- Kč

VÝŠE FINANČNÍ PODPORY Z EU: 791.351,90- Kč

PROJEKT Modernizace vybavení učebny informatiky pro zkvalitnění výuky JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.