preloader

Nový účet pro školní jídelnu

Vážení rodiče a cizí strávníci,

oznamujeme vám, že od 1.10.2022 má školní jídelna při ZŠ Solnice svůj účet pro placení obědů. Chceme tím zrychlit a zpřehlednit převod financí na vaše účty ve školní jídelně.

Při placení obědů prosíme o zadávání variabilního symbolu, který je každému strávníkovi přidělen v kanceláři školní jídelny a zasílání plateb na obědy na tento nový účet: 313148639/0300

Děkujeme za pochopení

Comments are closed