preloader

Oznámení pro ostatní strávníky ŠJ

Od 1. 12. 2016 vstupuje v účinnost novela zákona o DPH. Novela se týká každé školní jídelny, která je plátcem DPH bez ohledu na to, zda-li se na ni vztahuje elektronická evidence tržeb. V praxi školní jídelny to znamená přeřazení stravování cizích strávníků z 21% na 15%. Ceny obědů budou pro cizí strávníky jednotné bez ohledu na to, zda je oběd odebrán do jídlonosiče nebo konzumován v jídelně.
Cena oběda od 1. 12. 2016 66,- Kč

Comments are closed