preloader

PLACENÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY A ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ NA 2. POLOLETÍ

Prosíme o zaplacení školní družiny a zájmových kroužků na 2.pololetí šk. roku. Platba od 1.2.2019, buď elektronicky nebo v účtárně školy. Na kroužek vyplnit přihlášku( i když pokračuje docházka z 1. pololetí ), nově OZNAČIT ZPŮSOB PLATBY, odevzdat ve škole. Nabídka kroužků stejná, novinkou je stolní tenis pro 1.-3. třídu ve čtvrtek od 13,15 do 14 hod. za 400,- Kč.

Sportovní hry se už neplatí.

Školní družina přihlášku nemá.

Při platbě elektronicky nezapomeňte u každé platby uvést jméno dítěte, třídu, kroužek nebo ŠD.

Dodržte, prosím, termín zaplacení, tj. do 28.února 2019.

Děkujeme za spolupráci.

Comments are closed