preloader

Podpora řemesel na ZŠ Solnice a vybavení učebny fyziky

  • Home
  • Podpora řemesel na ZŠ Solnice a vybavení učebny fyziky

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012314
Cílem projektu je dovybavení celkem pěti odborných učeben – učebny technických prací, šicí dílny a žákovské kuchyňky pro rozvoj kompetencí RVP ZV v oblasti Člověk a svět práce, dále učebny fyziky pro rozvoj kompetencí RVP ZV v oblasti Člověk a příroda, a učebny cizích jazyků, pro rozvoj kompetencí RVP ZV v oblasti Jazyk a jazyková komunikace