preloader

Podzim ve družině

Podzim je v plném proudu a i my ve družině si ho náramně užíváme. Zatím nám velmi přeje počasí, proto využíváme každou volnou chvilku pro pobyt venku na sluníčku.

Na vycházkách pozorujeme, co všechno se v přírodě děje za změny s příchodem nového ročního období. Sbíráme nejen barevné listí, ale i lesní plody. Vše se pak ve družině učíme poznávat nebo materiál využíváme k dekoraci či výrobkům z přírodnin.

Kreslíme a vyrábíme ve družině každý den, a proto je spotřeba papírů veliká. Proto prosíme vás – rodiče, pokud máte možnost nám na naše tvoření papíry ( i z jedné strany použité ) věnovat, budeme za to rádi. Děkujeme!

Comments are closed