preloader

Pokračování distanční výuky po podzimních prázdninách

  • Home
  • Novinky
  • Pokračování distanční výuky po podzimních prázdninách

Vážení rodiče a žáci,

i když jsme doufali v návrat dětí do školy po podzimních prázdninách, bohužel se tak nestane. Nadále tedy budeme pokračovat v distanční výuce s právy i povinnostmi jako doposud. Pro úplnost přikládám znovu pravidla pro tento typ výuky na naší škole.

Žáci 2. – 9. ročníků využívají k distanční výuce Microsoft Teams. Všichni žáci mají zřízeny školní účty na www.office.com. Přihlašovací e-mail je: jmeno.prijmeni@zssolnice.cz  a nastavené heslo je: Pokus2020 (doporučujeme ho změnit při prvním přihlášení). 

Výuka probíhá formou zadávání samostatné práce, úkolů a on-line hodin. Distanční výuka je povinná. Účast na on-line hodinách je zaznamenávána (neúčast rodiče omlouvají do ŽK). Pro účast na on-line hodinách můžete využít mobilních telefonů, tabletů nebo PC, doporučujeme si stáhnout aplikaci MS Teams pro snazší obsluhu. I když aplikace funguje bezproblémově i na mobilních telefonech, pro případ potřeby ještě stále máme k dispozici volné notebooky k zapůjčení (zákonný zástupce musí podepsat předávací protokol). Škola chce využít aktuální nabídky společnosti T-Mobile na datové SIM karty zdarma pro žáky, kteří mají problém s internetovým připojením (nabídka max 20-ti karet na školu). Budeme rádi, když se nám v případě potřeby ozvete přes třídní učitele. Pokud budete mít jakékoliv technické problémy, kontaktujte co nejdříve třídního učitele, abychom je mohli okamžitě řešit. 

Učitelé 1.tříd budou využívat ke komunikaci e-mail a taktéž již využívají MS Teams na on-line výuku. 

Věříme, že tuto nelehkou dobu zvládneme. Těšíme se na brzký návrat do školních lavic a ke klasické výuce.

Comments are closed