preloader

Přihlášení do ŠD na nový šk. rok 2024 – 25

Všechny děti z 1. a 2. tříd se mohou prostřednictvím zápisního lístku, který přinesly domů přihlásit do školní družiny na příští školní rok 2024 – 25. Prosíme rodiče, aby ho vyplnili a odevzdali zpět nejpozději do pátku 21.6.2024. Podrobné informace viz. kritéria o přijetí na stránkách školní družiny.

Děkujeme za spolupráci.

Comments are closed