preloader

Přírodověda ve IV.A – netradičně

Přírodověda ve IV.A na téma „Ekosystém řek, potoků a rybníků“ probíhala minulý týden (15.5. – 19.5.2023) opravdu netradičně. Čtvrťáci učili sami sebe a zastoupili tak roli učitele. Výuky se ujaly dvě skupinky po čtyřech žácích. Jednu reprezentovali chlapci a tu druhou tvořily dívky. Je až neuvěřitelné, jaké vyučovací hodiny si tyto skupiny pro své spolužáky připravily. Nechyběly prezentace, skupinové či párové práce v barevném provedení, plakáty, praktické ukázky, práce s učebnicí nebo pracovním sešitem. Dívky dokonce zhotovily pro každého spolužáka milý dárek v podobě rybky. Touto formou výuky byly děti velmi nadšené.

Comments are closed